ANNONSE
Annonse

«Noen må ha en «nattings» for å sove og en «mornings» for å stå opp»

Undersøkelsen Ung i Oslo presenterer funn fra spørreundersøkelse blant ungdomsskole- og videregåendeelever i Oslo. Illustrasjonsfoto

Ung i Oslo-undersøkelsen er lagt frem, og det er ikke bare hyggelig lesning - se Nordre Aker-tallene fra undersøkelsen i saken.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.06.2018 kl 22:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Sitatet i toppen er fra Aftenpostens intervju med helsesøstre i nabobydel Vestre Aker, og om tallene fra Ung i Oslo-rapporten, som nylig ble lagt frem.

– Endelig kommer det forskning som samsvarer med det vi ser, sier helsesøstrene i samme sak.

25.348 elever

Ung i Oslo 2018 er en spørreundersøkelse gjennomført blant elever på 84 Oslo-skoler.

– Totalt deltok 25.348 elever fra 8. trinn i ungdomsskolen til Vg3 på videregående. Rapporten oppsummerer ungdommenes svar. Siktemålet er å gi et bredt og oppdatert bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden. Resultatene fra undersøkelsen sammenliknes med Ung i Oslo-undersøkelsene fra 1996, 2006, 2015 og 2018 og med nasjonale resultater fra Ungdata, fra rapporten.

Blant annet viser rapporten publisert av NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, at det i 2018 er langt flere unge som har brukt hasj, enn sammenlignet med tallene fra 2015.

For eksempel viser undersøkelsen at siden 2015 har cannasbisbruk økt fra 10 til 17 prosent blant gutta, og fra 5 til 9 prosent blant jentene.

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

Med unntak av at det er flere unge i de østlige bydelene som røyker sigaretter, er rusmiddelbruken generelt langt høyere i de aller fleste vestlige bydelene enn i øst. Og det drikkes mer alkohol blant unge i Bydel Nordstrand og i vest.

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

I tillegg er det flere unge som er involvert i problemadferd, flere unge som blir utsatt for vold og mobbing, og som har ulike helseplager. Plager som hodepine og magesmerter har økt, det fortelles også om ensomhet blant unge. Tallene for 2018 viser også en markant økning i helseplager blant gutta.

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

– Disse endringene skjer i hovedsak på tvers av sosioøkonomiske skiller og i alle områder av byen, ifølge rapporten, selv om den samtidig understreker at de aller fleste unge har det bra, lever aktive liv og er fornøyde.

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

Likevel, på for eksempel skoleområdet er det nedgang i andelen som er fornøyd med skolen, flere skulker skolen, på ungdomstrinnet. Unge blir også stresset av skolearbeid, særlig jentene. Derimot viser også undersøkelsen blant annet at gutter bruker langt mer tid på dataspill i 2018, sammenlignet med i 2015.

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse