- Nok er nok!

FAU-representantene Annike Refvem og Anders Børringbo er oppgitte over bydelens kutt i barnehagene.

Foreldre raser. – Nok er nok! I tillegg til bl.a. vikarkutt, er nå også personalmøtene i barnehagene delvis «inndratt» av bydelen, sier oppgitte FAU-representanter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.05.2008 kl 10:08

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KORSVOLL: Foreldre er nå lei av stadige kutt i de kommunale barnehagene, og Langmyrgrenda Barnehages FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) har sendt protest brev til Nordre Aker bydelsutvalg.

– For 2008-barnehagebudsjettet ble det kuttet 2%, og situasjonen er allerede svært presset. Og vår bekymring for barnehagedriften ble ikke særlig mindre, da vi i forrige måned mottok brev om at det skal kuttes ytterligere i driften. Nok er nok! Dette kan vi som foreldre ikke akseptere, sier FAU-representantene Annike Refvem (leder) og Anders Børringbo, som samtidig understreker at kritikken på ingen måte gjelder barnehagens ledelse eller andre ansatte.

Personalmøtene reduseres

I nevnte brev bydelen har sendt til foresatte med barn i alle Nordre Akers kommunale barnehager, går det frem at det grunnet bydelens allerede budsjettoverskridelse på flere millioner, blir innført restriksjoner på innkjøp, og begrensninger i forhold til vikar ved sykdom. I tillegg til at det ikke lenger er penger til å avvikle «alle personalmøter». Det har foreldrene liten forståelse for.

– Det er ikke vår oppgave å si hvor bydelskuttene skal skje. Men i en presset barnehagehverdag, er det klart viktig at personalet får møtes når de føler at det er behov for det, og at ihvertfall ikke slike behov skal styres av bydelsinnsparinger, mener Refvem og Børringbo.

Vikar- og innkjøpskutt

I protestbrevet FAU Langmyrgrenda har sendt bydelen viser FAU videre også til sin store bekymring for ytterligere kutt i vikarbruk, men også til flere innkjøpskutt.

– Ytterligere kutt går garantert på bekostning av driften, de ansatte og ikke minst ungene. Et konkret eksempel er et gammelt lekehus i Langmyrgrenda Barnehage, som måtte rives i fjor høst. Nå er det gitt avslag på å bygge nytt, samt at det er gitt avslag på erstatning av annet utstyr i barnehagen som er i dårlig forfatning, sier de oppgitte barnehageforeldrene og FAU-representantene.

På bekostning av kvalitet– Innføring av makspris og målsetting om full barnehagedekning, gir jo signaler om at det både nasjonalt og kommunalt er vilje til å satse på barn i barnehager. Men vi kan ikke godta at det går på bekostning av kvaliteten, sier Børringbo og Refvem, som heller ikke synes neste års utsikter ser særlig bedre ut.

Hva skjer i 2009?

– Forslag til nytt kriteriesystem for Oslo, har jo vist at Nordre Aker kan få rundt 10 millioner færre kroner for 2009. Og hva skjer da med barnehagene? Ytterligere kutt – og eventuelt i hva da? spør Refvem og Børringbo.

Forslaget til nytt kriteriesystem er ennå ikke vedtatt av Oslo bystyre.

Bydelsutvalget har foreløpig ikke tatt stilling til brevet fra barnehageforeldrene.

– Vi vil selvsagt etter hvert behandle brevet fra FAU i Langmyrgrenda Barnehage, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse