Vettakollen-utkjøringen: Nordbergvei-kostnader opp 15 millioner kroner

Beboerne i Gaustadveien ønsker ikke masseutkjøring i sin vei. Her er (f.v.) Synnøve Flittig, Brita Opheim Sauar og Sofie Oraug Rygh med Josefine, i juni 2008. I bakgrunnen skolebarn på vei til Kringsjå og Nordberg, øverst i Gaustadveien.

I fjor mente Vann- og avløpsetaten at det ville koste cirka fem millioner å oppgradere Nordbergveien som utkjøringstrasé – nå koster det opp mot 20 millioner.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SOGN: I et brev sendt til bystyrets byutviklingskomité går det frem at Vann- og avløpsetaten tror det koster opp mot 20 millioner å oppruste Nordbergveien til eventuell utkjøringstrasé for Vettakollen høydebasseng. I fjor var prisen rundt 5 millioner.

Grundigere vurdering

— 5 millioner var en beregning med utgangspunkt i enkleste utbedring, og heller ikke en detaljberegning hvor alle konsekvenser var fullt utredet. Samferdselsetaten krever eventuell opprusting med overvannssystem

— med full seks meter bred veistandard med fortau på oversiden av hele Nordbergveien. Det utløser igjen behovet for å flytte høyspentlinjene i området

— noe som er kostbart

— i tillegg til at eksisterende veilys også må flyttes. Et kolonihus må også flyttes, og det i tillegg til andre utbedringer i forhold til justering av utkjøringer fra kolonien og andre forebyggende trafikksikkerhetstiltak. Eventuelle erstatninger er også estimert i det nye overslaget, sier prosjektleder for høydebassenget i vann- og avløpsetaten, Kjell Engh.

LES OGSÅ: - Gaustadveien er ført bak lyset

Han legger til at det positive i en oppgradering av Nordbergveien på nevnte måte, også vil komme beboerne i sidegaten John Brandts vei til gode, med tanke på det nye fortauet som eventuelt må på plass i Nordbergveien.

Allerede tatt flere år

— Men vi kan uansett ikke gjøre annet enn å støtte oss til hva veimyndighetene anbefaler

— både Samferdselsetaten og politiet fraråder jo å bruke Nordbergveien som trasé, sier Engh, som også forteller om et prosjekt som nå begynner å ta mange år.

LES OGSÅ: - Simpel anklage fra Ap

— Jeg har allerede arbeidet med saken i fem år, men den startet før min tid. Men vi må jo bare vente på at den politiske behandlingen skal bli ferdig, og en reguleringsplan vedtatt. Vi kan ikke ha noe tidsfrist for å komme i havn med en reguleringsplan, men klart tid koster penger, og store forsinkelser fordyrer prosjektet. Byantikvaren vil også måtte gjøre forminneundersøkelser i forbindelse med Nordbergveien, sier Engh.

Kostnadsrammen for det nye vannforsyningsanlegget på Vettakollen er beregnet til rundt 250 millioner kroner.

Beboerne fortviler

— Det virker som om Kjell Eng og Vav nå bare er opptatt av å få saken igjennom koste hva det koste vil, barns sikkerhet eller ikke, de lukker øynene for problemene knyttet til Gaustadveien, de tar ikke Gaustadveien-barnas sikkerhet på alvor, sier Sofie Oraug Rygh, som er en av beboerne og pådriverne for å få anleggstraseen vekk fra Gaustadveien.

Beboerne inviterte politikerne til veien så de kunne se hvordan anleggstrafikken vil påvirke området.

— Politikerne reagerte akkurat som forventet, de prøvde å finne alternative løsninger. De så det vi ser hver dag, at dette går ikke. Når etatene så får saken tilbake fortsetter de i samme spor som før, de nekter å se på saken med nye øyne, og deres hovedargument er at det vil ta for lang tid, sier Oraug Rygh.

LES DEBATTINNLEGG FRA GAUSTADVEIEN-BEBOERE:

Gaustadveien: Ført bak lyset?

Transport av fyllmasser fra Vettakollen

Argumenterer for en forhåndsbestemt konklusjon

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse