Nordmenn tror på gjenvinning

Nordmenn har tro på kildesortering

Ni av ti nordmenn mener gjenvinning er viktig og riktig, men Oslo-beboere er forbannet over at det ikke er godt nok tilrettlagt i hovedstaden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.07.2008 kl 11:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: I sommervarmen er klima og gjenvinning ikke det nordmenn tenker mest på, men en fersk undersøkelse fra Norstat viser at 9 av 10 tror at gjenvinning er riktig og viktig, og da særlig i forhold til papp og papir.

Reduserer CO2 utslipp

Selv om gjenvinning reduserer CO2-utslippene i Norge med hele 7 prosent, er under halvparten av befolkningen klar over at gjenvinning er viktig for å redusere CO2-utslippene.

- Undersøkelsen viser at 86 prosent av befolkningen mener at kildesortering og gjenvinning er viktig, men bare 44 prosent tror at dette bidrar til å redusere CO2 -utslippene, forteller Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia Miljø.

- Faktum er at med riktig gjenvinning kan vi redusere utslippene med 5.1 millioner tonn CO2 - hvert eneste år.

Avfall som ny ressurs

Ressurser som tidligere ble sett på som avfall er i dag verdifulle råvarer i ny produksjon eller bidrar til produksjon av energi.

Dagens gjenvinning er anslått til å gi en klimagassbesparelse på 3,9 millioner tonn CO2.

- Klimaregnskapet til Veolia Miljø viser at konsernet bidrar med en reduksjon av CO2-utslipp på 560 000 tonn årlig gjennom gjenvinning og kildesortering.

- Vi har som mål å bidra med en reduksjon på 1 million tonn innen 2014, fortsetter Opdal Kerr.

Misnøye i Oslo

Et overveldende flertall av de spurte svarer at de kildesorterer. Hele 86 % av befolkningen svarer ja på dette spørsmålet.

Likevel mener 7 av 10 at systemet ikke er godt nok tilrettelagt for optimal kildesortering.

Dette gjelder særlig de som bor i Oslo, der 48 % mener at det er lite eller ingen tilrettelegging for kildesortering, mot kun 13 % i Nord-Norge. Til sammenligning mener 65 % av nordlendingene at forholdene er svært godt eller godt tilrettelagt for kildesortering.

Befolkningen har liten tiltro til graden av gjenvinning.

Bare 3 % tror at 80-100 prosent av avfallet som blir kildesortert blir gjenvunnet. Over 8 av 10 tror under 60 prosent blir gjenvunnet.

Folk har større tro på gjenvinning av papp og papir enn gjenvinning av annet avfall.

- Vi er glade for at så mange nordmenn ønsker å gjenvinne, avslutter Opdal Kerr.

- Likevel viser den lave tiltroen til gjenvinningsgrad at vi har en informasjonsjobb å gjøre. Ved riktig kildesortering kan vi oppnå en gjenvinningsgrad på langt over 90 %. Jeg vil med dette oppfordre alle norske kommuner til å legge forholdene til rette for økt kildesortering. Det er dette det norske folk ønsker, sammen kan vi gjøre en innsats både for miljøet og for klimaet!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse