Nordmenn tror på gjenvinning

Nordmenn har tro på kildesortering

Ni av ti nordmenn mener gjenvinning er viktig og riktig, men Oslo-beboere er forbannet over at det ikke er godt nok tilrettlagt i hovedstaden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.07.2008 kl 11:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: I sommervarmen er klima og gjenvinning ikke det nordmenn tenker mest på, men en fersk undersøkelse fra Norstat viser at 9 av 10 tror at gjenvinning er riktig og viktig, og da særlig i forhold til papp og papir.

Reduserer CO2 utslipp

Selv om gjenvinning reduserer CO2-utslippene i Norge med hele 7 prosent, er under halvparten av befolkningen klar over at gjenvinning er viktig for å redusere CO2-utslippene.

- Undersøkelsen viser at 86 prosent av befolkningen mener at kildesortering og gjenvinning er viktig, men bare 44 prosent tror at dette bidrar til å redusere CO2 -utslippene, forteller Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia Miljø.

- Faktum er at med riktig gjenvinning kan vi redusere utslippene med 5.1 millioner tonn CO2 - hvert eneste år.

Avfall som ny ressurs

Ressurser som tidligere ble sett på som avfall er i dag verdifulle råvarer i ny produksjon eller bidrar til produksjon av energi.

Dagens gjenvinning er anslått til å gi en klimagassbesparelse på 3,9 millioner tonn CO2.

- Klimaregnskapet til Veolia Miljø viser at konsernet bidrar med en reduksjon av CO2-utslipp på 560 000 tonn årlig gjennom gjenvinning og kildesortering.

- Vi har som mål å bidra med en reduksjon på 1 million tonn innen 2014, fortsetter Opdal Kerr.

Misnøye i Oslo

Et overveldende flertall av de spurte svarer at de kildesorterer. Hele 86 % av befolkningen svarer ja på dette spørsmålet.

Likevel mener 7 av 10 at systemet ikke er godt nok tilrettelagt for optimal kildesortering.

Dette gjelder særlig de som bor i Oslo, der 48 % mener at det er lite eller ingen tilrettelegging for kildesortering, mot kun 13 % i Nord-Norge. Til sammenligning mener 65 % av nordlendingene at forholdene er svært godt eller godt tilrettelagt for kildesortering.

Befolkningen har liten tiltro til graden av gjenvinning.

Bare 3 % tror at 80-100 prosent av avfallet som blir kildesortert blir gjenvunnet. Over 8 av 10 tror under 60 prosent blir gjenvunnet.

Folk har større tro på gjenvinning av papp og papir enn gjenvinning av annet avfall.

- Vi er glade for at så mange nordmenn ønsker å gjenvinne, avslutter Opdal Kerr.

- Likevel viser den lave tiltroen til gjenvinningsgrad at vi har en informasjonsjobb å gjøre. Ved riktig kildesortering kan vi oppnå en gjenvinningsgrad på langt over 90 %. Jeg vil med dette oppfordre alle norske kommuner til å legge forholdene til rette for økt kildesortering. Det er dette det norske folk ønsker, sammen kan vi gjøre en innsats både for miljøet og for klimaet!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse