Nordre Aker best på nesten alt

Innbyggerne I Nordre Aker er godt fornøyd med nærmiljøet. Her fra Ullevålsletta. (Foto: Arkiv)

Nordre Aker er Oslos beste bydel å bo i fikk vi vite i januar. Nå er de detaljerte tallene for bydelen tilgjengelig på nett.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.03.2008 kl 16:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: 30. januar ble resultatene fra publikumsundersøkelsen 2007 offentliggjort. Den viste at Nordre Aker kommer best ut blant alle Oslos bydeler; 90 prosent av innbyggerne trives svært godt, mot 79 prosent i byen forøvrig.

Nå kan rapporten for Nordre Aker bydel lastes ned på bydelens nettsider. Kort oppsummert skiller bydelens resultater seg fra Oslosnittet på følgende områder:

- Gjennomgående mer positive vurderinger av de fleste forhold.

- Større trivsel, følelse av tilhørighet og tilfredshet med å leve/bo i lokalmiljøet.

- Klart mer tilfreds med oppvekstmiljø for barn og unge, og det å bli gammel i bydelen.

- Mer fornøyd med dekning av eldresenter.

- Betydelig mer tilfreds med barnehagetjenesten (kommunal og privat).

- Mer misnøye med fritids/ungdomsklubber.

- Mer fornøyd med eldresenter, helsestasjon for ungdom og sosialkontoret.

- Føler seg mer trygge i boligområdet.

Det eneste området hvor Nordre Akers innbyggere er mindre fornøyd enn resten av Oslo, er ved graden av tilfredshet med fritids- og ungdomsklubber. Men her er ikke forskjellen stor. Mens kun 13 prosent i Nordre Aker svarer at de er fornøyde, svarer 17 prosent det samme i Oslo som helhet.

Publikumsundersøkelsen er den fjerde i rekken. Den ble også foretatt i 1998, 2002 og 2004. Hensikten med undersøkelsen er å få vite hvordan Oslo kommunes innbyggere trives i kommunen, og hvordan de opplever kvaliteten på de kommunale tjenestene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse