Nordre Aker er under byrådslupen

Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp) følger ekstra godt med på Nordre Akers økonomi – her sammen med fagsjef Sigbjørn Iversen. Foto: Kristin Tufte Haga

Nordre Aker er under "forsterket oppfølging" – det betyr at byråden følger ekstra nøye med på bydelens blodrøde budsjett-tall.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.03.2009 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: – Den dårlige økonomiske situasjonen i Nordre Aker har gjort at vi i fjor satt bydelen under "forsterket økonomisk oppfølging". Det betyr at byrådsavdelingen hver måned følger bydelen særskilt. Bydelen rapporterer på økonomi, og hvor blant annet alle "avvik" må redegjøres for, sier byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp).

Oppfølgingen vil vare helt til bydelen eventuelt får kontroll på økonomien. Nordre Aker dro med seg et underskudd fra 2008 på rundt 35 millioner, og har også startet de første månedene av 2009 med dyrt overforbruk av sykehjemsplasser.

Men bydelen er ikke alene om å bli ekstra godt fulgt med på av byrådsavdelingen – også Bjerke, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Frogner er under lupen.

– Kan tas igjen

– For Nordre Akers vedkommende så vil jo bydelen etter hvert muligens kunne "ta igjen" underskuddet. Fra og med 2009 har bydelen også fått mer penger, til sammen på 54 millioner kroner. 20 millioner av disse er ekstrapenger utover kompensasjon for lønns- og prisstigning, fordi bydeler med mange eldre innbyggere får mer penger nå enn før. Og neste år vil bydeler – som Nordre Aker med mange eldre – få en ytterligere styrking av økonomien.

– Historien har også vist at bydeler som har slitt med store underskudd, har klart å ta seg igjen over tid, sier Listhaug videre.

Helse skal foran økonomi

Men selv om en bydel har dårlig råd, så understreker Listhaug at økonomi ikke skal komme foran helse – og viser til eldreombudets bekymring for bydelsdirektør Mona Taasens uttalelser om "strengere sykehjemspraksis" i Nordre Aker.

LES OGSÅ: Eldreombudet: – Hjelp foran økonomi

– Uansett hvor dårlig økonomisk det måtte bli i en bydel – så skal alle som trenger det få sykehjemsplass. Vi kjenner til at hvor høy terskelen er for å få sykehjemsplass eller ikke – varierer fra bydel til bydel. Men uten å ha de eksakte tallene foran meg, så er ikke Nordre Aker en av de med flest avslag, sier Listhaug.

– Uansett er det helt uakseptabelt – slik eldreombudet forteller om – å avvise folk allerede på telefon!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse