Nordre Aker har for mange barnehageplasser. Det koster

Det er mange ledige plasser i Nordre Akers barnehager. ILLUSTRASJONSFOTO (Pixabay/Creative Commons).

Bydelen som er best på barnehageplasser mangler barn.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: – Det er mulighet til å få barnehageplass i løpet av ti minutters tid i Nordre Aker, hvis man ønsker det, sa avdelingsdirektør for Oppvekst og familie, Trine K. Urholt, under budsjettkonferansen 2. november.

Litt spøkefullt kanskje, men realiteten er at det tidvis står 200 ledige barnehageplasser i bydelen. Nordre Aker er Oslos største barnehagebydel, og har stor overkapasitet.

LES MER OM BUDJSETTKONFERANSEN: – Det er ikke rom for å gjøre masse artige ting i 2018

Likevel er det åpnet flere nye barnehager i bydelen. I år har gårdsbarnehagen Bergtunet og miljøbygg-barnehagen Bråtenalleen, som sto ferdig i november, åpnet.

Stedbundet

– Det er ikke sånn at oslofolk vil reise land og strand rundt for å få en barnehageplass, sa Urholt under budsjettkonferansen.

De fleste kan nok kjenne seg igjen: Det er ikke praktisk å ha barnehageplass i en annen bydel enn der familien bor, eller hvor foreldrene jobber. For dem som får barnehageplass utenfor egen bydel, eller nabolag, vil det gjerne være som en midlertidig løsning å regne, inntil man får plass i en barnehage som ligger nærmere.

I et notat fra bydelasdministrasjonen til bydelsutvalget om barnehagestatusen i høst, står det:

«Overkapasitet medfører at enkelte barnehager og barnehageområder opplever stadig utskifting av barnegruppene gjennom hele året. Barn med plass i flere av barnehagene opplever til stadighet at nye lekekamerater starter, for så å slutte igjen når det blir plass i barnehage som står høyere på foresattes søkeliste. Dette gir utfordringer for de ansatte i form av stadige tilvenninger, dårligere mulighet for systematisk pedagogisk arbeid samt mindre opplevelse av trygghet og ro for barna i barnegruppene.»

LES OGSÅ: Foreldrene betalte matpenger, men barnehagen brukte ikke alle pengene på mat. Byråden ber om bedre tilsyn

Uforutsigbare kostnader

I tillegg gir dette en økonomisk uforutsigbarhet for bydelen.

– Bydelen taper oppholdsbetaling for tomme plasser, sa Urholt i møtet.

Pr. november er det ca. 170 ledige plasser i barnehager i bydelen. Det er blant annet mye ledig kapasitet i nye Bergtunet barnehage, Berglåven barnehage samt Bråtenalleen barnehage.

I disse barnehagene har bydelen avventet ansettelser av personale slik at ikke tomme avdelinger blir bemannet. For eksempel er det i Bråtenalleen kapasitet for åtte avdelinger, men kun ansatt med høyde for drift i fem av disse. Når barnehagen åpner i november er det med 30 barn.

– På denne måten reduseres økonomisk tap knyttet til overkapasitet en del. Ved mer sporadisk ledig kapasitet i ulike barnehager er det imidlertid vanskeligere å redusere kostnader til bemanning. I tillegg kommer tap av oppholdsbetaling, makspris pr. måned er 2730,- pr. barn, sier Urholt.

Kan bli aktuelt med redusert kapasitet

Til Nordre Aker Budstikke forteller Urholt at bydelen diskuterer med byrådsavdelingen mulighetene for eventuelt å redusere kapasiteten i deler av bydel Nordre Aker noe.

«Bydel Nordre Aker har over lengre tid vært i dialog med ansvarlig byrådsavdeling OVK om situasjonen, og bydelen har tatt forholdet opp både muntlig i møter og skriftlig. Våren 2017 foreslo bydelen overfor byrådsavdelingen konkrete tiltak for å redusere kapasiteten noe lokalt i Nordre Aker. Dette forslaget kunne ikke imøtekommes på det daværende tidspunket» står det i notatet fra bydelsadminstrasjonen.

– Det er foreløpig ikke gjort konkrete avtaler, ettersom en avvikling av plasser i vår bydel må sees i sammenheng med utviklingen i behov for plasser i Oslo som helhet, sier hun.

Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si noe konkret om hvilke barnehager/områder dette kan berøre, ifølge avdelingsdirektøren.

– Dersom det blir aktuelt med reduksjon i plasser vil foresatte og ansatte i disse barnehagene blir informert direkte, legger hun til.

Nesten 3600 barn i barnehage

Volumet på ledig kapasitet varierer gjennom året, og både bydel og den enkelte barnehage arbeider aktivt med å informere foresatte om mulighetene for å få barnehageplass. Oslo kommunes søknadsportal gir direkte informasjon om ledig kapasitet i den enkelte barnehage, opplyser avdelingsdirektøren.

Pr. 30. september 2017 var det 3591 barn med plass i barnehage i bydel Nordre Aker. Disse var fordelt mellom kommunale (1413 plasser), private (2178) og familiebarnehager (65).

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse