ANNONSE
Annonse

Nordre Aker kommer dårligst ut – «taper» 15 millioner

MISFORNØYDE: Bydelsutvalget i Nordre Aker får trolig 15 millioner mindre å rutte med til neste år. Her fra møtet 16. juni. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I forslaget til nytt kriteriesystem i Oslo kommune mister Bydel Nordre Aker tilskudd til en «krevende og svak gruppe».

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 23.06.2016 kl 08:51

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: I det nye kriteriesystemet fra Oslo kommune, bakgrunnen for hvordan bydelene får tildelt sine budsjettmidler, får Nordre Aker en kalddusj.

Endringene var til høring i bydelsutvalgene tidligere i år, og da så kuttene ut til å bli omlag 11 millioner kroner.

Endringene fra dette til det endelige forslaget som nå presenteres, innebærer imidlertid større kutt for bydelen, og relativt store omfordelingseffekter mellom bydelene.

Bydel Nordre Aker får den største reduksjonen av alle de 15 bydelene i Oslo. Bydelen får 15 millioner i redusert budsjettramme sammenlignet med 2016. Dette utgjør en reduksjon på 1,12 prosent av bydelens totale budsjettildeling på nesten 1,35 millarder kroner.

Psykisk utviklingshemmede

Det gjøres justeringer innenfor flere tildelingsområdet, men hovedårsaken til at Nordre Aker kommer dårlig ut er at kriteriet «antall personer med psykisk utviklingshemming» er tatt vekk og delvis erstattet med et kriterie for «kostnadskrevende brukere».

Dette alene utgjør en reduksjon på om lag 10 millioner kroner.

«Bydelen har relativt mange av denne brukergruppen som får tjenester og samtidig ikke er dyre nok til å bli omfattet av refusjonsordningen for kostnadskrevende brukere, Denne brukergruppen må også ha høyere kostnader for å bli omfattet av ordningen da staten først trekker ut inntektene kommunene allerede har fått i rammetildelingen. I tillegg er det tatt inn et kriterie for antall innbyggere med medisinuttak for tung psykiatri som er vektet relativt høyt med 9% og som bydelen har relativt få av i forhold til andre bydeler» står det i saksfremlegget bydelsutvalget fikk presentert i sitt møte 16. juni.

LES OGSÅ: Til høsten får bystyret mulighet til å fjerne nedre Grefsen som utviklingsområde i kommuneplanen

Omstillinger for 80 millioner

Reduksjonen på 15 millioner kroner kommer på toppen av at bydelen de siste tre årene har gjennomført betydelige omstillinger for å redusere aktivitetsnivået med 80 millioner kroner som en følge av rammekutt i perioden 2014-2016. Dette «vil øke risikoen og omstillingskravene i budsjettet for 2017 betydelig» skriver bydelsdirektør Øyvind Henriksen i sitt saksfremlegg.

– Dette er en kostnadskrevende og svak grupppe. Arbeiderpartiet er bekymret for denne gruppa, og hadde ønsket at dette var et kriterie vi kunne beholdt, sa gruppeleder Bente M. Larsen.

Bydelsutvalget i Nordre Aker er ikke fornøyde med kriteriesystemet slik det legges fram. De ber i sitt vedtak om at bydelen likevel skal bli kompensert for merutgiftene den vil få for gruppen som inntil nå har gått under kritereiet «personer med psykisk utviklingshemming».

Dersom kriteriesystemet likevel vedtas slik det nå foreligger, ber BU om at endringene fordeles over to år.

27 millioner i risikoavsetninger

Bydelsutvalget vedtok også i møtet 16. juni en budsjettjsutering. Årsaken til dette er at bydelen hadde et positivt regnskapsresultat på 42,8 millioner kroner i 2015. Bystyret har nå vedtatt at bydelen skal få omdisponere disse pengene i 2016.

Av dette var 13,2 millioner øremerkede midler. Av de overskytende 29,6 millioner kronene vedtok BU å settet av 27,8 millioner kroner til «Risikoavseting», med bakgrunn i usikkerheten endringene i kriteriesystemet gir for 2017-budsjettet.

Budsjettet er videre oppjustert med 1 million for å styrke hjemmetjenesten med fire årsverk i fire måneder, 240.000 til å gjenopprette den kulturelle skolesekken, 200.000 ekstra til frivillighetsmidler (ble forelt tidligere i år), og 300.000 til et NAV-prosjekt, «overgang til trygd».

Bydelen styrer i øyeblikket mot et mindreforbruk i 2016 på 23 millioner kroner. Dette til tross for at aktivitetsnivået i bydelen nå ligger cirka 5-8 millioner høyere enn tildelt ramme. Dette skyldes i hovedsak at det kjøpes flere sykehjemsplasser enn budsjettert.

LES OGSÅ:

Hold deg oppdatert! Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse