Nordre Aker minus 10.4 mill

Eventuelt kutt i budsjett for 2009 kan gå utover kulturtiltak - her fra Maridalsspillet for et par år siden. Foto: Arkiv

Byrådet har lagt frem kriterieforslag gjeldende for 2009. Det kan bety et kutt for Nordre Aker på 10.4 millioner.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.02.2008 kl 16:08

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

BU-leder Egil Ihlen (H).

Nordre Aker: Byrådets forslag til endringer i kriteriesystemet kan bety et kutt på 10.4 millioner til bydel Nordre Aker i budsjettet for 2009.

– Budsjett for 2008 vil gi oss mulighet til å opprettholde tjenesteproduksjonen som i fjor. Vi kan ikke se hvordan vi skal opprettholde dagens nivå, hvis bystyret skulle vedta byrådets kriterieforslag for 2009, som betyr et kutt på 10.4 millioner for Nordre Aker, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Mindre til forebyggende og kultur

– Eventuelle kutt vil kunne gå utover områder som ikke er lovpålagte, som eventuelt forebyggende arbeid, kultur, og frivillighetsmidler, sier Ihlen.

"Kriteriesystemet" ble innført i 1991, og blir brukt som grunnlag for kommunens bevilgninger til de forskjellige bydelene.

Forskningsstiftelsen FAFO har gjennomført en levekårsundersøkelse i 2006/2007, og resultatene fra undersøkelsen er lagt til grunn for byrådets høringsforslag til kriterier for budsjettåret 2009, som endelig skal vedtas av bystyret.

Endret indekser– Byrådet har endret vesentlig enkelte grunnlagsindekser, blant annet øket lavinntektsgrunnlaget fra 200.000 – 350.000 kroner, noe som er med på å slå uheldig ut for vår bydel, sier Ihlen.

Nærmere begrunnelser

– Byrådets høringsnotat skal behandles i kveldens bydelsutvalgsmøte (BU). Men vi ønsker nærmere begrunnelser for noen av kriterieendringene, og venter nå på byrådets redegjørelse, sier sier Ihlen.

Hele byrådets kriterierapport kan du lese på kommunens nettsider, under byrådsavdeling for finans og utvikling.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse