Nordre Aker Røde Kors nær 1400 medlemmer

Styret Fra venstre (bak) Randi Bunde (leder for besøkstjenesten), Helene Bjørnstad Johnsen (styremedlem ungdom), Wenche Nygaard (økonomiansvarlig), Marit Olsøn-Lunde (sekretær). Forann Liv Torgersen (leder) og Ragnar Ryenbakken (nestleder).

Liv Torgersen i Nordre Aker Røde Kors står i spissen for en imponerende mengde medlemmer. Det er ingenting i veien med ambisjonene for aktiviteter i 2007.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Bydelen har fått sitt eget lokale Røde Kors. Det skjedde på årsmøtet i Grefsen Kjelsås Røde Kors den 28. februar 2006. Da besluttet et enstemmig årsmøte å døpe om foreningen slik at den lokale Røde Kors-foreningen nå også i navnet dekker hele bydelen. Dette betyr at alle Røde Kors-medlemmer som bor i bydelen automatisk er medlem av lokalforeningen. Lokalforeningen er en av fem lokalforeninger i Oslo.

Forløperen for lokalforeningen var Grefsen Kjelsås Røde Kors som hadde eksistert i 14 år. Dette var en aktiv forening med nær 800 medlemmer. Foreningen sto for hjemmebesøk til de som ønsket det, besøk på sykehjem, tralletjeneste på sykehjem, onsdags- og søndagskafé, ut på tur, trim for de over 60, vår- og høstfester på sykehjem med musikk, dans og sangstunder. Nye aktiviteter kom til etter hvert som det kom til nye medlemmer med nye ideer og evner.

Utvidet grensene

- Ved bydelssammenslutningen flyttet flere fra Grefsen/Kjelsås-området over elven på andre sykehjem. Det var naturlig å opprettholde kontakten med dem. Det passet ikke lenger å presentere seg som Grefsen Kjelsås Røde Kors når vi hadde arrangementer på vestsiden av Akerselven, sier Liv Torgersen.

- I dette området var det heller ingen lokalforening fra før. Årsmøtet 2006 ga sin tilslutning til styrets forslag om å skifte navn. Distriktsstyret i Oslo Røde Kors sa seg enig, og ved utgangen av 2006 ble alle Røde Kors-medlemmer i Nordre Aker overført til den nye lokalforeningen, fortsetter hun.

Styrket økonomisk

Utvidelsen har styrket lokalforeningen økonomisk, og aktivitetene kan utvides, slår Torgersen fornøyd fast.

- Medlemskontingenten setter oss i stand til å bringe lys i hverdagen for hjemmeboende og til å besøke og aktivisere beboere på våre sykehjem. I 2007 er det for eksempel planlagt sammenkomster for beboere på Myrer bo- og servicesenter, Tåsenhjemmet, Lillohjemmet og Grefsenhjemmet. Vi serverer snitter og tilbyr valgfritt drikke. Et lite orkester spiller opp til dans med gamle kjente melodier, forteller hun.

Utvider på Tåsenhjemmet

I 2007 vil Nordre Aker Røde Kors først og fremst satse på å utvide sin aktivitet på Tåsenhjemmet. Foreningen samarbeider med instituttsjef Solrun Roland for å tilpasse tilbudet best mulig. På det nåværende tidspunkt ser det ut til å bli to arrangementer på våren og to på høsten, anslagsvis for 20-30 beboere hver gang.

- Skal vi greie å holde like høy aktivitet i hele bydelen som vi tidligere hadde på Grefsen/Kjelsås er vi avhengig av flere aktive medlemmer. Aktiv tjeneste kan være alt fra bistand ved et enkelt arrangement til fast besøk hos en person eller gruppe. Bare stikke innom når fotballen suser over skjermen? Ta en øl samtidig? Være to som går på besøk sammen på en avdeling? Vi tilpasser aktiviteten til den som har noe å gi av sin tid, sier Liv Torgersen.

Kom på årsmøtet- Kom på lokalforeningens årsmøte den 27. februar kl. 18.00 på Disen gård, Kolderupsvei 23 for å høre nærmere om aktivitetene, oppfordrer Liv Torgersen. Her vil Turid Dankertsen snakke om "Besøkstjeneste – upartisk humanitet" Hun har lang tilknytning til bydelen og har arbeidet med frivillig arbeid i mange år, vært tilknyttet Rachel Grepp heimen, Krisesenteret, Amnesty International og Sanitetsforeningen. I dag er hun seniorrådgiver i generalsekretærens stab i Norges Røde Kors.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse