Nordre Aker skal sette eldre-standard

Lillian Riis (f.v.), Kjellaug Løbet Elshaug og Bjørg Fernsjø var svært fornøyde med byrådens presentasjon av hvordan eldreomsprgen skal sette brukerne i fokus. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fremtidens eldreomsorg i Oslo kan bli støpt etter modell av Nordre Aker. Dagens eldre savner bedre kollektivløsninger, svømmebasseng og seniorboliger på de eldres premisser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.03.2015 kl 14:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen, assisterende bydelsdirektør Preben Winger, leder av Kuben 62+ Roy Ove Lyngstad, Wenche Hansen fra bydelen og eldrebyråd Aud Kvalbein møtte et fullsatt aktivitetssenter tirsdag. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

Mange hadde møtt opp for å høre om byrådets eldrevisjoner, og bydelens pilotprosjekt. Og mange hadde mye på hjertet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

Eldrebyråd Aud Kvalbein på Kuben 62+. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Faktaboks Oslo: Aldersvennlig by

Oslo som aldersvennlig by

Fordeling av oppgaver på hver enkelt bydel:

 • Søndre Nordstrand: Nettverk og frivillighet (bydelene Søndre Nordstrand, Østensjø, Sagene og Bjerke)
 • Nordstrand: Utvikling av handlingsplan for seniorsentrene (bydelene Nordstrand og Grünerløkka)
 • Østensjø: Nettverk og frivillighet (bydelene Søndre Nordstrand, Østensjø, Sagene og Bjerke)
 • Alna: Utvikling av framtidens seniorsenter (bydelene Alna, Stovner og Vestre Aker)
 • Stovner: Utvikling av framtidens seniorsenter (bydelene Alna, Stovner og Vestre Aker)
 • Grorud: Nabolagorganisering av hjemmetjenestene, tillitsreform (bydelene Østensjø, Gamle Oslo, Grorud og Ullern)
 • Bjerke: Nettverk og frivillighet (bydelene Søndre Nordstrand, Østensjø, Sagene og Bjerke)
 • Gamle Oslo: Nabolagorganisering av hjemmetjenestene, tillitsreform (bydelene Østensjø, Gamle Oslo, Grorud og Ullern)
 • Grünerløkka: Utvikling av handlingsplan for seniorsentrene (bydelene Nordstrand og Grünerløkka)
 • Sagene: Nettverk og frivillighet (bydelene Søndre Nordstrand, Østensjø, Sagene og Bjerke)
 • Nordre Aker: Alders- og demensvennlig bydel. Det skal hektes på to bydeler til.
 • St.Hanshaugen: Velferdsteknologi (bydelene St.Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo)
 • Frogner: Videreutvikling av søknadskontoret
 • Ullern: Nabolagorganisering av hjemmetjenestene, tillitsreform (bydelene Østensjø, Gamle Oslo, Grorud og Ullern)
 • Vestre Aker: Framtidens seniorsenter (bydelene Alna, Stovner og Vestre Aker)
 • Dessuten lavterskeltilbud for mennesker med begynnende demens ala Villa Frederikke i Drammen.

NORDRE AKER/GREFSEN: Bydel Nordre Aker er utpekt som pilot for utvikling av alders- og demensvennlige tiltak. Prosjektet, som er bevilget to millioner kroner fra byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, skal gå over to år. Vellykkede tiltak fra Nordre Aker skal inngå i en framtidig modell for hele Oslo.

Byrådets eldre-visjon er, ifølge eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF), å bygge en eldreomsorg rundt brukerne, ikke de ansatte.

Oslo som eldrevennlig by

Bakgrunnen er at Oslo kommune, som første i Norge, har søkt medlemskap i WHOs globale nettverk av aldersvennlige byer. Alle Oslos 15 bydeler er satt i arbeid, og fått ansvar for hvert sitt satsingsområde (se faktaboks). Erfaringene skal så spres til de andre bydelene, slik at hele byen får del i de ulike tiltakene.

Fra 2030 vil 20 prosent av befolkningen være over 67 år, og fram mot 2040 vil antall demensrammede i Oslo trolig dobles, fra dagens 7000. Det krever tiltak, mener byråden.

Fullsatt på Kuben 62+

Tirsdag denne uken besøkte eldrebyråd Kvalbein Kuben 62+ (tidligere Grefsen-Kjelsås Eldresenter), sammen med bydelens prosjektgruppe, ledet av assisterende bydelsdirektør Preben Winger og Wenche Hansen. De ville vite hva bydelens eldre i dag mener skal til for å gjøre bydelen mer aldersvennlig.

Og en fullsatt sal ga de besøkende svar på tiltale.

Kollektivt, svømmebasseng og tilgjengelighet

Bedre kollektivtilbud og mulighet for forflytning ved egen hjelp på tvers av bydelen, er viktig for god livskvalitet, ble det sagt.

Tilbakeføring av nedlagte busslinje 55 er et sterkt ønske, og en lokalrute fra Korsvoll til Tåsen har det visstnok blitt jobbet for i mange år, men uten resultat.

Les også: Ruter skuffer imidlertid dem som hadde ønsket seg 55-bussen tilbake: Parkeres for godt

Det ble etterlyst svømmebasseng til bruk for rehabilitering i vår bydel.

Er det egentlig realistisk å finne mange tomter til å bygge eldreboliger og små tun, slik det ble skissert, fremfor store sykehjemskolosser? spurte salen.

Og hvor blir det av planleggingen av seniorboliger og svømmebasseng når nye store boligprosjekter i bydelen planlegges, slik som den «nye» Frysja-bydelen, som kan gi opptil 2000 nye leiligheter? Barnehager, kafeer på gateplan og nye turveier tegnes inn, men hvilke eldretiltak kommer? ble det spurt om.

– Forsamlingen helt i tråd med visjonen

– En veldig engasjert forsamling, oppsummerer eldrebyråden etter nesten to timer på Kuben 62+.

– Innspill om transport, byutvikling og bolig. Det er temaer helt i tråd med satsingsområdene for WHOs aldersvennlige byer, sier hun.

Les også: Gled deg – denne bussen får flere avganger etter påske

Arbeidet med å gjøre bydelen demensvennlig er forankret i Seniormeldingen fra i fjor, og Demensplanen for Oslo 2014-2019 «LEV VEL med demens».

Bydel Nordre Aker skal spesielt jobbe med tre satsingsområder. Disse er «Aktiv og trygg i et inkluderende og tilgjengelig nærmiljø», «Lengst mulig i eget hjem» og «Boformer og aktivitetstilbud».

Hvordan styre eget liv, med demens?

– Hva er det som gir god livskvalitet? Jo, at vi styrer vårt eget liv. De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, ikke på sykehjem. Hver enkelt må stå på scenen i sitt eget liv, sa Kvalbein til en nikkende forsamling.

Og Oslo kommunes visjon er at også de som rammes av demens skal få styre sitt eget liv, mest mulig. Et tiltak er demenslandsbyen som skal bygges på Lille Tøyen, etter modell fra Nederland.

– Sykehjem som hjem, ikke sykehus

– Og dette er jeg opptatt av. Sykehjemmene våre har til nå blitt bygget som sykehus. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi det er lettvint for de ansatte. Da kan de farte rundt mellom rommene. Det er de ansatte som er på scenen, sykehjemmene er bygget på deres premisser, ikke beboernes, sa Kvalbein.

I demenslandsbyene er dette snudd på hodet, forteller byråden. Der er det ikke lange korridorer, men entreer, oppholdsrom som stuer og kjøkken beboerne kjenner igjen fra egne liv. Soverom og bad i umiddelbar tilknytning. Tilpassede butikker skal også gi beboerne følelse av en vanlig hverdag, slik de hadde det før demensen rammet.

– Nå bygger vi annerledes, fordi vi tenker annerledes, sa Kvalbein, som forteller at Oslo kommune er i ferd med å totalrehabilitere 2500 av byens sykehjemsplasser, som i dag holder for dårlig standard.

Bygger «landsbyaktig»

– Der vi kan, bygger vi landsbyaktig. Først ut blir Lille Tøyen, og så ser vi på mulighetene på Furuset og på en tomt på Mortensrud. I pågående prosjekter, som på Lambertseter og Majorstuen, ser vi på om disse kan endres for å få det mer slik som vi er ute etter, uten at prosjektene blir forsinket, sa Kvalbein.

Også sykehjemmene på Manglerud, Økern, Sofienberg og Fagerborg har fått implementert noen av disse ideene å drive etter.

Aktivitet og samhold som forebygger

Byråden slo også et slag for forebyggende arbeid mot demens.

– Både fysisk aktivitet og kosthold er viktige forebyggende tiltak. Ved begynnende demens ser vi også at det er virkningsfullt med samhold og fellesskap med friske mennesker.

Samarbeid med kjøpesentrene

Assisterende bydelsdirektør Preben Winger ønsket også innspill til hvordan bydelens kjøpesentere bedre kan tilpasses og bli mer brukervennlige. Flere i salen påpekte at de ikke drar til disse kjøpesentrene fordi de oppleves som for hektiske og tungvinte å komme seg til.

– Sentrene både på Storo og Ullevål vil være viktige samarbeidspartnere for oss, og vi vil banke på dørene til disse store aktørene gjennom dette prosjektet, supplerte Winger.

Prosjektgruppen skal frem mot sommeren jobbe frem tiltak det skal satses videre på, og som skal utvikles i praksis i den kommende toårsperioden. Bydelen ønsker brukermedvirkning gjennom hele perioden. Winger oppfordrer innbyggerne til å sende forslag rett til bydelen, eller via daglig leder på Kuben 62+, Roy Ove Lyngstad.

Bruke penger på annen måte

Det følger noe ekstra penger med prosjektet, men bydelsdirektør Øyvind Henriksen sier at en viktig side ved prosjektet er å se på om pengene som brukes på eldreomsorg i dag egentlig brukes riktig.

– Vi bruker noen 100 millioner på eldreomsorg. Kan disse prioriteres annerledes slik at vi får mer ut av pengene? Det skal blant annet dette prosjektet kartlegge, sier han.

– Jeg tror ikke det er så enkelt som å si at det blir bedre med mer penger. Det er hvordan vi bruker midlene som er viktigst, supplerer eldrebyråd Kvalbein.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse