Ny BI-rektor på plass

Professor Tom Colbjørnsen har kommet hjem etter mange år i Bergen.

Professor Tom Colbjørnsen tiltrådte stillingen som rektor for Handelshøyskolen BI første august.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 13:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nydalen: - Som leder med medias oppmerksomhet har jeg tenkt på viktigheten av det å ikke ta med hele mitt ego inn i lederrollen, men evne å sette grenser, sier Tom Colbjørnsen.

- En er sårbar som leder og synlig i en stillingsgruppe som alltid har hatt syndebukkfunksjonen. "Bygdesamfunnspressen" er stadig ute etter noe å sette fingeren på. Media har blitt en samfunnsinstitusjon i en helt spesiell særstilling; Den har ingen motmakt, og det er en grenseoppgang på hvor mye en bør instruere seg selv i forhold til å opptre "korrekt" - vurdert opp mot faren for rett og slett å miste seg selv, sier den nye rektoren, som har hatt noe tid på seg til å varme opp stolen og fått kjenne litt på det å gå fra en mer typisk fagstilling ved Handelshøyskolen i Bergen til en rektorjobb med arbeidsgiveransvar.

- Jeg vil bare ha sagt at jeg aldri har fått en fartsbot i hele mitt liv, sier BIs nye rektor med et smil.

Han er litt betenkt over tilnavnet "Turbo", og vet det er viktig å "beskikke sitt bo" som toppleder i en stor norsk kunnskapsbedrift.

Protesterte

- Skal jeg kjøre fort så reiser jeg til Tyskland, og der har jeg vært noen ganger, legger eieren av en "Porsche 911 Turbo" til.

Rask bil eller ikke; Håndtrykket er fast, slipset lekkert og han er kjapp til å endre oppmerksomheten fra hva han nå holdt på med før vi kom, til å prate engasjert og fokusert om lederskap og BIs innvirkning på lokalmiljøet.

- Det å ha en viss eksklusivitet er viktig for alle, sier mannen som oppdaget Tom Waits og Stones før resten av verden, og som blir litt drømmende i blikket når han prater om Don Van Vliet eller "Captain Beefheart" og albumet "Trout Mask Replica".

Men han poengterer at dette er et engasjement som han egentlig ikke ønsker å blande inn i jobben, så vi skifter over til "omstillingsledelse". Han kan røpe at han har gått i protesttog på 1970-tallet, da Televerket automatiserte sine siste manuelle telefonsentraler og kvinnedominerte arbeidsplasser stod i møte med nedleggelsesspøkelset.

- Jeg har med tiden lært at mange former for omstilling er både uunngåelige og bra, og forskning viser at de aller fleste ansatte har det bedre etter enn før en omstillingsprosess, sier Colbjørnsen.

Han har tro på et lederskap med en kombinasjon av "å vise det forgjettede land", og starte en prosess etter lystprinsippet, og at ansatte må føle "nødvendighet og smerte" før endringsarbeidet kan ende opp i en vellykket omstilling.

- Det er vesentlig at en endringsforståelse og vilje er tilstede blant medarbeiderne før man som leder iverksetter endringer, påpeker professoren, som legger til at hvordan man behandler sine ansatte er den mest utslagsgivende faktor i omstillingsprosesser.

- Ledelse er hva du får til gjennom andre mennesker, og det å jobbe helhetlig er viktig. Et visst byråkrati skaper struktur og forutsigbarhet, mens medarbeidere kommer inn i en bedrift med drømmer, ambisjoner og følelser. En god leder får de administrative kreftene til å jobbe i takt med kulturverdier og visjoner, mener Colbjørnsen, som også tidligere har jobbet mye med lederskap, mest fra et faglig ståsted.

BI-effekten

- Handelshøyskolen BI er et veldig spennende sted å jobbe, sier den nye rektoren, som håper å kunne tilføre bydel Nordre Aker flere positive bieffekter i fremtiden.

- BI kan ta litt av æren for T-baneringen med "Nydalen" og "Storo" som nye T-banestasjoner, og vi har tilført bydelen nok en kunnskaps- og forskningsbedrift. Vi har imidlertid ikke vært så gode på å skape entreprenører tidligere, og det er spennende å samarbeide eksempelvis med inkubatorbedriften "Nydalen Startup" hvor man kan få hjelp til å kommersialisere og realisere sin bedrift. Vi har allerede svært god erfaring med samarbeidet med Riksteateret, og vi jobber stadig med å finne flere spennende, lokale samarbeidspartnere, sier Tom Colbjørnsen.

Jaktet etter "et helt menneske"

Inge Jan Henjesand, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, er utnevnt til prorektor.

- Vi startet arbeidet med å finne ny rektor i januar, og er veldig godt fornøyd med rektorparet vi nå har fått på Handelshøyskolen BI, sier leder av nominasjonskomiteen og konsernsjef i Aker Kværner, Inge K Hansen.

Mens komiteen lette pågikk diskusjonen, både ved skolen og i lokalmiljøet, om en fagperson eller en profilert leder var best egnet i rektorstolen.

- Vår prefererte løsning var under hele prosessen å finne en fagperson, men en med gode lederevner, sier Inge K. Hansen, som ikke er i tvil om at en fagperson er nødvendig i en kunnskapsbedrift som i tillegg driver mye med forskning.

Inge K Hansen kjente ikke til den nye rektorens glødende interesse for vinylplater eller påståtte antall fartsbøter før dette fremkom i studentavisen "Inside".

- Vi var på jakt etter et "helt menneske" og dette er gode bevis på at vi traff riktig, sier lederen av nominasjonskomiteen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse