Ny egenandel for kronikere

Blandede følelser: Fysioterapeutene på Tåsen, Anne-Grethe Hjorth (f.v.), Anders Bakke, Bård Grøttum og Elisabet Juvet, har fått blandede reaksjoner fra sine pasienter. Foto: Kristine Aakvaag Harnes

1. januar ble egenandel på 50 kroner per behandling innført for fysioterapi for kronisk syke. Den nye egenandelen kommer på toppen av andre egenandeler. - Vedtaket rammer mange minstepensjonister og uføretrygdede, sier fysioterapeut Anne-Grethe Hjorth.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.01.2006 kl 12:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tåsen: Det nye vedtaket rammer alle kroniske pasienter, med unntak av yrkesskadde og barn under 12 år. Forslaget ble først fremmet i Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett, og ble senere vedtatt av Stortinget i midten av desember. Politikerne planlegger å spare inn 250 millioner kroner med dette vedtaket. Stoltenberg-regjeringen har måttet tåle mye kritikk for ikke å ha gjort noe for å stoppe vedtaket som, i følge fysioterapeutene, rammer samfunnets svakeste.

- Pussig og overraskende gjort av en sosialistisk regjering, synes fysioterapeut Bård Grøttum på Ullevål og Tåsen Fysioterapi.

- Skjedde brått

Kollegene hans nikker samtykkende.

- Dette kom veldig plutselig på. Å gå fra 0 til 50 kroner over natten er et veldig stort hopp, mener Elisabet Juvet.

Hun anslår at rundt 90 prosent av senterets pasienter er kronisk syke. Frem til i år har hatt krav på fri behandling.

- Jeg forstår godt at politikerne foretok seg noe, men de kunne ha gjort det på en mer rettferdig måte. Diagnoselisten hadde blitt altfor stor, og inneholdt alt fra dårlig fungerende rullestolbrukere til fullt arbeidende personer med dårlige knær. Istedenfor å la vedtaket ramme alle, kunne man kanskje heller ha gjort gruppen med diagnosliste-pasienter mindre. På den måten hadde ikke alle blitt straffet, synes Hjorth.

Fysioterapeutene på Tåsen frykter at noen pasienter vil komme til å droppe behandling, nå som de må betale for den.

- Jeg har hatt en del ungdommer innom her som har vært avhengige av hyppig behandling etter operasjoner. At den var gratis var nok en fordel for disse ungdrommene, tror Anders Bakke.

Stor skepsis

Det er ikke bare fysioterapeutene på Tåsen som er skeptiske til det nye vedtaket. Den norske Lægeforening mener at det ikke ligger noen helsepolitisk begrunnelse bak endringene i egenandelene, og at fordelingen av betalingsbyrden ikke har en tydelig sammenheng med hvilke pasientgrupper som har blitt prioritert. Foreningen påpeker at barna mellom syv og 12 år prioriteres, mens kronikerne straffes. Legeforeningen mener det er grunn til å stille spørsmål ved om barna mellom syv og 12 år er den gruppen som er mest utsatt med hensyn til egenandeler. Også fysioterapeutenes eget forbund beklager vedtaket.

- Etter at to regjeringer har kommet med forslaget, sliter vi nå med å se hva vi kan gjøre. Vi har brukt de kanaler vi kan med brev, personlige kontakter og pressemeldinger rettet mot de politiske miljøene i regjering og Storting. Det er dessverre lite som tyder på at vi når frem, fortviler Eilin Ekeland, leder i NFF.

Forbundet har klaget på at endringen ble foreslått helt uten at fysioterapeutene ble spurt til råds.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse