ANNONSE
Annonse

Ny eier vil bygge nesten dobbelt så høyt

Skisse av nybygget, på mellom seks og åtte etasjer, og med et boligtårn på tolv etasjer. de eksisterende studentboligene i Gunnar Schjelderups vei 13 A, B og C til høyre. Gjøvikbanen og ringveien ses bak i illustrasjonen. Foto: ARCASA ARKITEKTER/BOLIGSTIFTELSEN NYDALEN

Boligstiftelsen Nydalen vil bygge nye studentboliger langs Ring 3, på en støyutsatt tomt som Plan- og bygningsetaten mener ikke er egnet for boligformål hvis ikke støyutfordringene utbedres.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.02.2017 kl 10:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: I mars i fjor skrev Nordre Aker Budstikke at Solon Eiendom ønsket å bygge en boligblokk på syv etasjer i Gunnar Schjelderups vei.

«Planforslaget søker å «fylle igjen» et nåværende tomrom i bebyggelsen langs Ring 3» het det fra forslagsstiller den gang.

Byggesaken ble imidlertid avsluttet, kan vi lese hos Plan- og bygningsetaten, etter at eiendommen ble solgt til Boligstiftelsen Nydalen i fjor høst.

Boligstiftelsen eier i dag boligkomplekset med 598 studentleiligheter på nabotomten i Gunnar Schjelderups vei 13 A, B og C.

Boligstiftelsen Nydalen har til hensikt å tilby bolig til studenter ved Handelshøyskolen BI. På eiendommen, som har gårds- og bruksnummer 77/207, ønsker de å bygge 170 nye boliger til studenter, i en bygningsmasse på 6 til 8 etasjer, men med et tårn på opptil 12 etasjer.

Får å få gjort dette må eiendommen omreguleres fra «fellesareal parkering» til studentboliger.

Kartskisse over eiendommen. (Plan- og bygningsetaten)

Støyutsatt

Eiendommen ligger utenfor avvikssone for støy i kommuneplan 2015, og en viktig problemstilling i saken er utredning av gode løsninger for støyskjerming, skriver Plan- bygningsetaten i forbindelse med at planoppstart og forslag til detlajregulering nå ligger til uttalelse.

I referatet fra oppstartsmøtet i desember i fjor skriver Plan- og bygningsetaten at dersom ikke støyutfordringene utbedres, vil ikke tomten være egnet for boligformål.

– Planområdet er i sin helhet i rød støysone i kommuneplanens støykart og ligger utenfor avvikssonen for støy. En støyanalyse gjort i en tidligere sak på eiendommen viser at fasader mot nord, øst og nordvest ligger i rød sone for støy fra veitrafikk. I tillegg er det jernbanelinje mellom ring 3 og eiendommen. Den foreslåtte bygningen har støyutsatte hybler mot flere sider (i nordvest og i høybygget). Støyutfordringene på tomten er store og det er svært viktig at støyen reduseres til et akseptabelt nivå i boligene og for uteoppholdsarealene.

LES OGSÅ: Rekordmange studentboliger til Oslo og Nordre Aker

Høyde og undergang

Plan- og bygningsetaten uttaler seg også om byggets høyde. Med et tårn på opptil 12 etasjer, mener de forslaget vil være svært dominerende i forhold til rekkehusbebyggelsen i sørvest. Det vil også kunne ta utsikt fra bebyggelsen på nordsiden av ringveien, samt redusere bokvaliteten til beboerne i nabobygget, skriver de. Det fryktes også refleksjonsstøy fra biltrafikken og mot bebyggelsen på oversiden. PBE ber derfor om at bygget reduseres i omfang.

Etaten ønsker også at rekkefølgebestemmelse for sikring av opparbeidet over- eller undergang ved Gjøvikbanen skal inngå i forslaget, for å knytte Nydalen og Grefsen tettere sammen.

En undergang under Gjøvikbanen har ligget inne som rekkefølgebestemmelse i en annen sak, som utbygger har søkt om dispensasjon fra. Den har PBE avslått, og saken er nå til behandling hos Fylkesmannen. PBE skriver at det ikke vil være krav for forslagsstiller Boligstiftelsen Nydalen å opparbeide en over-/undergang, men at de må regne med å bidra økonomisk til dette.

Bydelen og naboene

Da bydelsutvalget i Nordre Aker uttalte seg om planene i desember i fjor, fremhevet de viktigheten av at den tidligere vedtatte undergangen under Gjøvikbanen, fra Gunnar Schjelderups vei, blir opparbeidet. Denne skal være en forbindelse på tvers av ringveien. Bydelsutvalget ber også om at utformingen av bygget blir slik at det skapes minimalt av refleksjonsstøy til boligene i Lillo terrasse. De mener også bygget ikke bør bli høyere enn ti etasjer.

Sameiet Gunnar Schjelderups vei 15 & 23 skrev i sin uttalelse fra desember at de tilliggende boligsameiene har vært og er betydelig belastet med bråk og støy fra studenter i Gunnar Schjelderups vei 13. Enda flere studentboliger i område vil medføre enda mere bråk og støy, og sameiet ønsker derfor primært ingen flere studentboliger i området. De mener også at 170 nye leiligheter vil føre til en betydelig trafikkøkning fra gående, syklister og kjøretøy, noe veien ikke er dimensjonert for.

Forslaget til detaljregulering ligger nå ute på Plan- og bygningsetatens nettsider, med uttalelsesfrist 8. mars.

LES OGSÅ: Slik kan Fiskars-bygget i Nydalen bli: Foreslår boliger i 16 etasjer, middelhavsklima og svømmebasseng

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse