Ny helsegigant

Ny helsegigant

Styreleder Tor E. Berge og administrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, Tove Strand.

Helse Sør og Helse Øst slås sammen. Adm. direktør ved Ullevål Universitetssykehus, Tove Strand, er positiv.

Tekst:

Publisert:

Ullevål: - På kort sikt har sammenslåingen ingen betydning for bydelens beboere, men litt lengre fremover vil både Ullevål Universitetssykehus (Helse Øst) og Rikshospitalet/Radiumhospitalet (Helse Sør) kunne gi et enda bedre tilbud til pasientene. Felles eier, felles finansiering og samarbeid rundt blant annet forskning og undervisning vil gjøre det hele lettere for oss i hovedstaden, sier administrerende direktør ved Ullevål Universitetsdirektør, Tove Strand. Rundt 110 personer vil bli samlet under én direktør, og Oslo får én administrasjon å forholde seg til i sykehusspørsmål.

- Vi opplever at vi har et godt samarbeid med bydelsadministrasjonen i bydel Nordre Aker, og en god og konstruktiv dialog med bydelsdirektør Mona Taasen. Skulle det dukke opp saker i forbindelse med sammenslåingen, vil vi fange opp bydelens behov på et tidlig tidspunkt, uttaler Tove Strand, som selv er bosatt i bydel Nordre Aker.

Nytt regionalt helseforetak (RHF) erstatter dagens to RHF-administrasjoner. Regjeringen har besluttet å slå sammen Helse Sør og Helse Øst til "Helse Sør-Øst RHF", samtidig som de gir landets helseforetak til sammen 800 millioner kroner ekstra.

Styret for den nye regionen vil bli utpekt senest innen utgangen av mars, uttaler Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) i en pressemelding, og lover at det ikke vil bli noen oppsigelser i forbindelse med sammenslåingen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse