ANNONSE
Annonse

Ny hjelp for pasienter

Viseadministrerende direktør ved Ullevål sykehus, Tove Strand og byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp) sto for den symbolske snorknyttingen.

Med 16 nye sengeplasser skal en ny intermediærenhet hjelpe pasienter i overgangsfasen mellom sykehus og eget hjem.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 21.09.2009 kl 16:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ABILDSØ: Fredag var det offisiell og høytidelig åpning av den nye intermediærenheten på Abildsø bo- og rehabiliteringssenter (ABR).

Offentlige etater er ikke kjent for å gi sine enheter korte, konsise og lett forståelige navn, så også i dette tilfellet. «Intermediærenheten, Ullevål sektor» er det offisielle navnet på de 16 sengeplassene som skal benyttes av pasienter som er for friske for sykehus, men for syke for korttidsplasser på ordinære sykehjem.

— Intermediærenheten er en mellomstasjon på veien fra sykehuset til hjemmet der vi kan drive behandling som allerede er igangsatt på Ullevål. Det blir litt mer aktiv behandling av pasienter enn det som er vanlig på sykehjem, sier May Hansen som er leder for enheten på ABR.

Snorknytting

Enheten er et samarbeid mellom Ullevål sykehus og Oslo kommune ved bydelene Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Nordre Aker.

— Vi må ha flere trinn i omsorgstrappa og dette tilbudet ligger i skjæringspunktet mellom hjem og sykehjemsplass. Målsettingen er at eldre bor lengst mulig hjemme. Det gir en økonomisk gevinst for bydelen og en trivselsgevinst for den enkelte, sier bydelsdirektør Tove Stien i Bydel Østensjø.

Som et symbol på samarbeidet ble den tradisjonelle snorklippingen byttet ut med snorknytting ved viseadministrerende direktør ved Ullevål sykehus, Tove Strand og byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp).

— Dette er noe av det første vi satte oss ned med da jeg ble byråd i 2006 og jeg er glad for at vi endelig er i mål. Det viktigste for oss er å gi enkeltmennesket som skrives ut av sykehus et godt tilbud, sier Sylvi Listhaug.

Rett pasientgruppe

I dag finnes det et liknende tilbud i Trondheim og på Romsås. Utfordringen har her vært å bruke plassene på de riktige pasientgruppene, og denne utfordringen har vært sentral i jobben fra mot den nye intermediærenheten.

— Jeg er trygg på at konseptet vi har nå er bra. Det som er avgjørende for å lykkes er at det er de rette pasientene som sendes til rehabilitering, sier Tove Strand.

Syv brukere fra alle de fire bydelene i samarbeidet er allerede på plass på ABR, og én er allerede skrevet ut og tilbake i sitt eget hjem.

Økonomi og helse

I dag betaler bydelene dyrt for pasienter som enten blir liggende for lenge på sykehus eller tar opp unødige sykehjemsplasser. Intermediærenheten er ventet å gi bydelene en økonomisk gevinst, og pasientene et bedre tilbud.

— Det vil bety at vi får gitt den rette ytelsen til en gruppe mennesker og vi ser med spenning på dette, sier bydelsdirektør på Nordstrand, Per Johannessen

— Dette betyr veldig mye. Dette er billigere enn sykehus og så tar vi ikke opp unødvendige sykehjemsplasser. Jeg tror det er en fordel for pasienten, for bydelsadministrasjonen og for sykehusene, sier bydelsutvalgsleder i Østensjø, Arnfinn Aabø.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse