Ny, lokal leder

Tom Taasen foran det gamle våningshuset på Nordre Tåsen Gård.

Lions Club Oslo/Berg, som den formelt heter, har valgt ny president. Tom Taasen (63) er en av strøkets «urinnvånere».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.04.2008 kl 14:09

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TÅSEN: – Formålet med klubben er å bidra til at medlemmene får en meningsfylt fritid gjennom å gjøre en aktiv innsats for å bedre forholdene i samfunnet og hjelpe de som har det vanskelig. Lions er også et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse, men i politiske og religiøse spørsmål er Lions nøytral, sier Tom Taasen, som bor på området til Nordre Tåsen Gård. Der er han ofte å se under sin daglige lufteturer med hunden.

Verdensomspennende

– Det gir en god mulighet til egenutvikling ved å kunne hjelpe andre, sosialt samvær som gir flere nye venner og kjennskap til forholdene i klubbens geografiske område, sier den nyvalgte presidenten.

Nedslagsområdet til klubben er mellom Ring 3/Store Ringvei, Akerselven i øst, Voldsløkka, Nordre gravlund/Tåsenveien, Kirkeveien, Blindernveien og Gaustadbekken.

25 menn fordelt på omtrent like mange yrkesgrupper er i dag medlemmer i klubben, som fyller 35 år i år. Den er en av cirka 500 norske Lions-klubber, som har nær 12.500 medlemmer totalt. Lions er en verdensomspennende frivillig serviceorganisasjon med mer enn 1,3 millioner medlemmer fordelt på rundt 46.000 klubber i cirka 200 land.

Lokal hjelp

– Klubbens innsats skjer vesentlig innenfor vårt eget område, omtrent 50 prosent av våre inntekter brukes her. Vi har blant annet støttet seniorsentrene på Tåsen og Ullevål, speiderne i området, bevaring av Berg Gård, sykehjem i området, utflukter for områdets HVPU-beboere, Cerebral Pareseforeningen på Berg Gård, ulike ungdomsaktiviteter i området, med mer. Nasjonalt støtter vi blant annet Lions Førerhundskole, Beitoleieren, Frelsesarméens Solfeng-institusjon, Røde Fjæraksjonen, hjemkjøring av ved til de som fryser i Oslo og støtte til et undervisningsopplegg for bruk i skolene som sikter mot å motarbeide rusmisbruk, forteller Taasen.

Internasjonale tiltak som klubben har støttet omfatter blant annet øyeklinikker i Uganda og Malawi, ulike tiltak gjennom Lions katastrofefond og drift av et barnehjem i Accra, Ghana.

Bøker gir inntekter

– Hvordan oppfattes Lions som hjelpeorganisasjon?

– I en undersøkelse blant bedrifter ble Lions' internasjonale hjelpefond rangert høyest av alle frivillige organisasjoner i verden, sier Taasen.

Klubbens inntekter hentes også lokalt.

– Klubben arrangerer på Vestre Aker skole i Ullevålsalleen 37 et bruktbokmarked over ni dager i begynnelsen av november hvert år. Dette markedet har vi arrangert i over 30 år. Det krever fysisk innsats fra medlemmene. Hele året samler vi inn brukte bøker som vi sorterer. Når markedet åpner står det cirka 15.000 brukte bøker i hyllene, forklarer Taasen.

Lokal pris

Klubben deler årlig ut Sognprisen, som ble opprettet i 1989, hvor formålet er å yte støtte og anerkjennelse til personer, grupper eller organisasjoner som har gjort en innsats som kommer befolkningen i området til gode.

Medlemsmøtene holdes hver måned i Storstuen i det gamle våningshuset på Berg Gård. I juni holder klubben sin sommerutflukt og i desember arrangeres julemøtet/»Ladies Night».

– De av avisens lesere som ønsker å vurdere medlemskap i vår Lions-klubb, kan ta kontakt med Per Økland, formann i medlemskomitéen. Han kan kontaktes på per.okland@c2i.net eller telefon 22 23 21 14, sier Taasen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse