Ny start – eller?

Debatten om Flexbo-prosjektet i Kapellveien 118 går videre – hvem er det egentlig som skal flytte inn der?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.04.2008 kl 16:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: Nordre Aker Budstikke (NAB) har flere ganger skrevet om Flexbo-prosjektet i Kapellveien 118. Prosjektleder Sven Bue Berger i Oslo kommune fortalte at bosettingen av fem personer i fem småhus går sin gang, til tross for at prosjektet nå har fått publisitet og naboprotester.

– Det handler jo om å gi de svakeste i samfunnet en sjanse til å ordne opp i livet sitt, sa Bue Berger til NAB.

Beboerne skal etter planen flytte inn før sommeren.

Ikke "en ny start"I etterkant av forrige ukes intervju med prosjektlederen har NAB mottatt en henvendelse fra en person som mener å ha sikre opplysninger om at personene som "kvalifiserer" for å bo i småhusene, ikke er tidligere rusmisbrukere som nødvendigvis "ønsker en ny start i livet", men tvert imot personer med alvorlige rusproblemer, og at nettopp rusmisbruk er "et must" for å få plass i Flexbo. I tillegg blir det hevdet at de som blir Flexbo-beboere har så store adferdsvansker at de for eksempel ikke kan bo på vanlig hospits.

Rusmisbruk ikke "kriterie"

Men spesialkonsulent Åslaug Lyngset i kommuneprosjektet avviser at rusmisbruk er et "kriterie" for å få plass i Flexbo.

– Vi har kun ett kriterie til beboerne i småhusene, og det er at personene er av målgruppen "langtids bostedsløse". Det betyr at de av ulike årsaker har valgt å bo ute, og har gjort dette over tid, sier Lyngset som også forteller at noen av Flexbo-deltagerne heller aldri har ruset seg.

– Personene har ulik problematikk. Noen har aldri ruset seg, men bor likevel ute. Det kan være fordi de ikke orker/evner å bo sammen med andre – kanskje betalingsevne, angstproblematikk og liknende.

Ønsker selvstendighet– Andre har et rusmisbruk, men vil likevel ikke bo i Rusmiddeletatens tiltak. Felles for dem er at de ønsker å leve selvstendige liv, og de vil skjerme seg selv fra all den støy og problematikk store boanstalter kan medføre. De ønsker også å forholde seg til færrest mulig mennesker, avslutter Lyngset.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse