Ny sykkelvei Holmen-Gaustad

Sykkelveinettet utvides, og store og små kan snart sykle trygt langs hele Ring3.

Nå reguleres gang- og sykkelvei fra Holmen til Gaustad. Med den på plass blir det sammenhengende gang-/sykkelvei langs hele Ring 3.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.04.2008 kl 10:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Dette krysset ønsker Vegvesenet å gjøre noe med.

Gaustad: Ifølge Vegvesenets Øystein Tandberg er gang/sykkelveien fra Holmen til Gaustad «the missing link» i det planlagte hovedsykkelveinettet langs Ring 3, som bystyret vedtok for flere år siden. Det skal også bygges nytt kollektivfelt på samme strekning.

– Når siste bit kommer på plass – en gang i 2011/2012 – så er hovedsykkelveien langs Ring 3 fra Lilleaker til Ryen så godt som i mål, sier Tandberg.

Gaustadkryss og gangbru

Og for å få til den planlagte sykkel-/gangveien, kan det ifølge Vegvesenet bli aktuelt å kjøpe privat eiendom i sin helhet, eller deler av eiendommer langs ruta.

– Det koster å lage sykkelveier også. I forbindelse med denne strekningen vil vi i tillegg se på hva som kan gjøres for å få til et bedre Gaustadkryss, med eventuelt også vestvendte «ramper». Det betyr både av og påkjøringsmuligheter fra krysset til Ring 3 i begge retninger, ikke slik det er i dag med bare østvendte ramper i krysset, sier Tandberg, og legger til at Vegvesenet også har planer om å bytte ut gangbrua fra Ullevål stadion over Ring 3, med en nyere og bedre bru, også tilrettelagt for funksjonshemmete.

På høring

Oppstart av arbeidet med reguleringsplan for strekningen Holmen-Gaustad er nettopp varslet, og Vegvesenet håper på å ha et forslag til reguleringsplan klar til behandling i Plan- og bygningsetaten på nyåret i 2009.

Sykkel-/gangveien skal nå på høring i bydelen.

– Det er positivt at reguleringsarbeidet for siste del av hovedsykkelveinettet nå er i gang, og at også kollektivfeltet på samme strekning skal utbedres. I tillegg er det flott at bydelene får uttale seg og får bli med på planleggingen av de foreslåtte lokaltilpasningene som et slikt veinett krever, sier BU-leder Egil Ihlen (H), som selv er en ivrig syklist.

– Men ikke hele året, jeg pleier å ta sykkelen ut i april en gang, sier Ihlen.

Nydalen – Sinsen

I fjor skrev Nordre Aker Budstikke om reguleringen av sykkel-/gangvei fra Nydalsbrua til Sinsen, som også er vedtatt av bystyret.

– Opparbeidelsen av veien starter til høsten. I den forbindelse vil Jernbaneverket også oppgradere Nydalen togstasjon, og den nye sykkel-/gangveien vil gå helt inntil den nye perrongen, forteller Tandberg i Vegvesenet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse