ANNONSE
Annonse

Ny turvei med «boardwalk»

Denne skissen er fra høringsrunden i høst - turtrasé Grinda - Sognsvann, Nordmarka. Nå igjen på begrenset høring, med noen små justeringer ved Kolls langrennsanlegg og ved Langmyr. Foto: Grinda - Sognsvann, Nordmarka - helårs turvei - PLAN- OG BYGNINGSETATEN.

Den nye turveien fra Grinda på Korsvoll til Sogn, eller «the missing link» i turveinettet, er igjen ute på høring. Nå også med «boardwalk» over den kranglete myra.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.07.2016 kl 08:59

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDMARKA: Det gjelder ny turveitrasé fra Grinda på Korsvoll til Sognsvann i vest.

Eller nærmest en «missing link», i alle fall med tanke på runden Brekke – Korsvoll – Sogn – Ullevålseter – Hammern og tilbake til Brekke igjen.

Myr skaper trøbbel

Saken var ute på høring i fjor høst. Det har kommet kommentarer, særlig med hensyn til eksisterende bebyggelse og myr- og vannproblematikk ved Langmyra, der også turveien skal ha trasé.

I den forbindelse ønsket Plan- og bygningsetaten en redegjørelse om grunnforholdene ved Langmyrgrenda – helårstraséen mellom Grinda og Sognsvann skal krysse Langmyr.

Av redegjørelsen, går det også frem at boligområdet ved Langmyrgrenda er støttet opp av pæler på myra og endring av grunnvannstanden i området kan føre til uttørking og setningsskader.

Her kan du lese hele redegjørelsen hos PBE (ekstern lenke).

LES OGSÅ: Dette skjer når Tåsentunnelen stenger i sommer

Boardwalk

Nå er igjen saken ute på høring. Det foreslås en «boardwalk» – ikke en bru, men en installasjon av treverk – over myrparti der Langmyrgrenda slutter mot Marka. Det kan løse eventuelle problemstillinger med myra og vannproblematikk, som en opparbeidet turvei kanskje kan skape for bebyggelsen i nærheten.

Traseen er nå foreslått endret til å krysse utløpsområdet til myren og følger skogkanten videre mot sør.

Den svarte avlange boardwalk'en tegnet inn ovenfor bebyggelsen i Langmyrgrenda nærmest Marka. Foto: PLAN- OG BYGNINGSETATEN/SWECO

«Traséen blir da liggende på fjell og er trukket lenger unna bebyggelsen i Langmyrgrenda. Over utløpsområdet ved Langmyra er det foreslått å etablere en bro eller boardwalk som ikke hindrer vannføringen fra myren. Boardwalk'en foreslått med en lengde på rundt 10 meter og en bredde på 3.5 meter. Det skal kunne kjøres med løypemaskin på boardwalk'en, står et i de nye sakspapirene», hvor man også kan lese:

«Ved Langmyr og videre sørover til Peder Ankers vei er bredden på traséen foreslått endret fra 20 meter til 10 meter. Forutsetningene for plassering av traséen er begrenset med tanke på avstand til bebyggelse og lokale grunnforhold. Det er derfor ikke behov for å regulere en korridor på mer enn 10 meter.»

Så gjenstår å se om det også blir den vedtatte løsningen. Hele saken med justeringer på tegninger, og som er på utvidet høring nå, kan leses her.

Nye 3,3 kilometer lang

«Turveien vil bli ca. 3300 meter lang, inkludert to grener sørover til bebyggelsen på Korsvoll og Nordberg. Traséen vil bli opparbeidet med grus i 2,5-3 meter bredde. Total bredde på bearbeidet trasé, inkludert sidearealer, skal ikke overskride 5 meter», står det blant annet i sakspapirene.

Turveien planlegges også for lyssetting.

Mange blir nok glade for forslaget, for med den nye turveien på plass, så knyttes et stort eksisterende løype- og turveinett sammen.

Turveien skal legges til rette for syklister, turgåere til fots og skiløpere, står det videre i sakspapirene.

LES OGSÅ: Så mye eiendomsskatt betaler vi i Nordre Aker

Kolls løypenett

Bymiljøetaten har også tilrettelagt traséplanene i samsvar med Kolls løypenett. Også der er det noen endringer på høring, siden i høst.

Den nordlige delen av traseen er flyttet rundt 30 meter vestover slik at denne sammenfaller med eksisterende løype. Ved Kollbanen, mellom naturgressbanen og det asfalterte området, er turveien flyttet rundt 20 meter lenger sør, over den nedre asfalterte delen av Kollbanen.

Videre fra sakspapirene:

«Turveien reguleres med en korridorbredde på 10 meter fra enden av naturgressbanen og videre sørover ned til Minister Ditlevs vei. For turveien videre nordover langs Kollbanen beholdes reguleringsbredden, som i opprinnelig planforslag, på 20 meter.
Turveien vil bli liggende på dagens terreng, og vil bli en naturlig avgrensning av fotballbaneområdet mot sør.»

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ: Så mye spennende historie i Riksarkivet, visste du forresten at Maridalsvannet het noe annet før?

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse