ANNONSE
Annonse

Nybygg på tre etasjer i skolegården på Berg

Illustrasjon av Berg skole, med nybygg, mot John Colletts allé. Foto: Myklebust Øvrebø Arkitekter AS for Undervisningsbygg Oslo KF

Det planlegges et nytt gymsalbygg ut mot John Colletts allé på Berg skole.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.07.2015 kl 19:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BERG: I skolebehovsplanen for 2012-2022 ble det vedtatt å omgjøre Berg skole fra videregående til barneskole. De første elevene startet høsten 2014, og etter planen skal kapasiteten utvides til 588 elever fra 1.-7. klasse ved skolestart 2016.

Få siste nytt rett i nyhetsfeeden din! Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Behov for nye gymsaler

Hele det opprinnelige skoleanlegget er bevart, og gjennomgår for tiden omfattende rehabiliteringsarbeider. Den gamle gymsalfløyen skal gjøres om til undervisningarealer for 1. og 2. klasse, samt lokaler til Aktivitetsskolen.

Dermed trengs det nye gymarealer for elevene. Undervisningsbygg foreslår derfor et nybygg, plassert i sydøstre hjørne av skolegården, som skal inneholde to gymsaler og musikkrom.

Ni meter høyt

Nybygget foreslås med et bygd areal (BYA) på 900 kvadratmeter. Det vil ha gesimshøyde på ni meter og tilsvare et treetasjers bygg. Nybygget skal ha flatt tak og forslaget åpner for at byggets arkitektur skal være i kontrast til de eksisterende bygningene, men likevel underordne seg disse byggene.

Fasademessig foreslås det at bygget skal utføres i pusset mur og glass, og dermed ha et uttrykk som likner på de eksisterende skolebyggene.

Grunnforholdene gjør at bygget ikke kan senkes ned under bakkenivå, og dermed kunne fremstå som lavere enn slik det er foreslått.

LES OGSÅ: Her er alle farlige skoleveistrekninger i Nordre Aker, som bydelen og FAU krever sikres

Reduserer skolegården

«Oppføring av et nytt bygg på Berg skole betyr at deler av skolegården blir nedbygd og at skolens ballplass blir kraftig redusert» skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i sin vurdering.

Etaten mener at en redusert ballplass kan kompenseres for ved at skolegården blir opparbeidet og tilrettelagt «med høy kvalitet og for andre typer variert og aktiv lek.»

Bevaringsverdige trær

Det er i dette hjørnet av skolegården, mot John Colletts allé at Undervisningsbygg foreslår et nybygg til gymsaler og musikkrom for Berg skole. Bjørketrærne er vernet og skal bevares. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Trerekken av bjørk langs John Collets allé er regulert til «hensynssone» som spesielt verdifull vegetasjon. Trærne på skolens område er fra da skolen ble bygget, og er omlag 70 år gamle. Ifølge planpapirene har disse en begrenset restlevetid, og gjeldene bestemmelser krever at trær som må fjernes skal erstattes slik at alleen bevares.

Det er også tre vernede eiketrær inne i skolegården. Det er ikke tillatt å foreta noen endringer i det som regnes som trærnes rotsoner.

LES OGSÅ: Nå kan du ta med sykkelen gratis på t-banen

Ute på høring

Planforslaget om nybygg er nå ute til offentlig ettersyn. Dersom du har innvendinger til planene, må disse meddeles Plan- og bygningsetaten innen fristen, som er satt til 17. august.

Alle plandokumenter, og skjema for tilbakemelding, finnes på PBEs nettsider for saksinnsyn.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse