Nydalen stasjon blir ny i sommer

Nydalen stasjon er moden for utskiftning. I juni starter arbeidet med å gjøre den ny. FOTO: JERNBANEVERKET

Plattformen ved Nydalen jernbanestasjon er overmoden for utskiftning. I sommer bygger Jernbaneverket og Statens vegvesen ny plattform, og forlenger kollektivfeltet på Ring 3 forbi dalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.04.2009 kl 14:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: - Eksisterende plattform er i en så elendig stand at dersom det ikke bygges ny plattform i løpet av året, må den gamle plattformen gjennomgå en omfattende rehabilitering. Samtidig er det stadig flere som dagpendler med toget til Nydalen. Derfor «kastet vi oss på» da Statens vegvesen skulle bygge ny gang- og sykkelvei langs Store Ringvei, forklarer byggeleder Bjørn Sandvik i Utbygging.

Tryggere og mer moderne

Mens dagens plattform ligger i en kurve, kommer den nye på rett strekning med unntak av litt overgangskurve i begge ender. Den nye plattformen får en lengde på 170 meter og en høyde på 76 cm over skinnetopp.

Den nye plattformen skal bygges fra den eksisterende plattformen og videre i retning Oslo. Det blir en moderne og fin holdeplass som vil bli tilrettelagt for handikappede.

Bedre tilbud

Den nye holdeplassen i Nydalen kommer til å inneholde gangramper og trapper fra gang- og sykkelveien ned til plattformen i begge ender. Det blir nytt høyttaleranlegg, sykkelparkering, benker, avfallsenheter, ny belysning, nytt høyttaleranlegg og nye stasjonsnavnskilt i tråd med Jernbaneverkets designpakke.

I servicesonen kommer det lehus, toginformasjon og billettautomat med validator. Det vil komme et lite teknisk bygg for strømforsyning og tele. Arbeidene starter opp for fullt i juni 2009 og skal være ferdig før jul.

- Den gamle plattformen beholdes mens arbeidene pågår, men det vil være en togfri periode til høsten der det vil bli kjørt buss for tog, nærmere bestemt 5.-9. august. Siden ny plattform starter der den gamle slutter, vil byggearbeidene derfor ikke påvirke persontrafikken, utover togstopp i august. Eksisterende plattform rives så snart den nye er tatt i bruk.

- Av hensyn til sikkerheten mot spor, KL-anlegg samt sikring av togregulariteten vil det bli satt opp en 5,4 meter høy sikkerhetsskjerm av stål i 100 meters lengde der det skal sprenges vekk 900 kubikkmeter fast fjell, sier Sandvik.

Kontinuerlig kollektivfelt

Når gang- og sykkelfeltet langs Store Ringvei flyttes, blir det plass til tre felt, og dermed kontinuerlig kollektivfelt.

- I dag er det et opphold i kollektivfeltet på ca. 400 meter ved Rolf Wickstrøms vei 15, der Forbrukerrådet har sine lokaler. Fra vårt ståsted er dette derfor primært et kollektivtiltak for buss, der fremkommeligheten for kollektivtrafikk i østgående retning på ringveien forbedres, framhever byggeleder Christian Lima i Statens vegvesen.

Kollektivtrafikken langs Store Ringvei har i dag forsinkelser, særlig østover inn mot Storokrysset. Når kollektivfeltet etableres helt frem til busslommen i Storokrysset vil bussene få prioritet inn til krysset.

Lima trekker fram at det også er samfunnsøkonomisk gunstig at Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider.

- På denne måten får vi én felles anbudsrunde i stedet for to separate prosesser, sier han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse