ANNONSE
Annonse

Nye bassenger på gang - snart også folkemøte

Oset Vannbehandlingsanlegg ligger flott, også litt skjult til ved Maridalsvannet, Oslos drikkevann på ved Kjelsås og ved Maridalen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Vannforsyningen til Oslo skal sikres, og nye bassenger skal bygges. Det betyr også at 10.000 lastebil-lass med stein skal ut av fjellet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.03.2016 kl 11:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Nordre Aker Budstikke har også tidligere skrevet om planene for utvidelse av Oset Vannrenseanlegg på Kjelsås. Den formelle åpningen av Nye Oset Vannbehandlingsanlegg var i april 2009. Men allerede er det behov for utvidelser.

- Hovedårsaken til at vi ber om å få bygge vannbassengene er at vi får utnyttet nye Oset vannbehandlingsanlegg til høyere døgnproduksjon, økt driftsstabilitet, enklere drift, og derigjennom redusert sårbarhet i vannforsyningen, sa avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Jo Egil Sveen, til Nordre Aker Budstikke høsten 2014.

LES OGSÅ: I kø for å slippe inn i fangehullene

Frist 25. januar

Ny reguleringsplan for Oset vannbehandlingsanlegg ble kunngjort utlagt til offentlig ettersyn den 25. januar 2016, men det var kommet med innhold som unntatt offentlighet, og derfor ble hele planforslaget en periode sperret i Plan- og bygningsetaten.

Planforslaget er nå bearbeidet for de endringer som måtte gjøres, og høringsfristen er 25. april.

Tid?

Hvilket tidsperspektiv er det i planene?

– Rentvannsbassengene ble ikke tildelt budsjettmidler for 2016. Realistisk sett er neste mulighet budsjettet for 2017, men vi har ingen garanti: det er derfor ikke mulig å si noe om anleggsstart eller hvilken periode utkjøringen av steinmasser vil foregå. Men generelt vil vi anta anleggsstart ca. 1 år etter at politisk beslutning foreligger, helt avhengig av hvilke forberedelser som VAV har fått anledning til å gjøre i forkant av politisk vedtak, ifølge avdelingsdirektør Sveen onsdag denne uken.

LES OGSÅ: Jo Nesbø: Mye handler om tilfeldigheter og flaks

10.000 lastebillass

Han fortsetter.

– Etter oppstart er det avsatt rundt fire måneder til forberedende arbeider, og deretter sprengningsarbeid over en periode som er estimert å vare i rundt 15 måneder. I denne perioden er det anslått at det vil bli transportert rundt 10 000 lastebillass med steinmasser.

Utkjøringen er bestemt å legges via den gamle anleggsveien fra Oset Vannbehandlingsanlegg, forbi Sagadammen og ut via Brekke.

Ifølge Vann- og avløpsetaten stenges anleggsveien som sist for andre. Men det planlegges sykkel- og gangsti fra Maridalsveien og ned mot Sagadammen og det tidligere NIVA-bygget - nå leiligheter.

Også mulig sykkel- og gangvei gjennom togundergangen og sti mot Sagadammen og Brekke.

Steinmassene skal kjøres ut her, fra vannbehandlingsanlegget, og videre på den gamle anleggsveien da Oset ble ombygget og utbygget, som kommer ut ved Sagadammen og Brekke, også brukt som turvei. Anlegget til venstre på oversiden av togskinnene til Gjøvikbanen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Anleggsperioden vil pågå i rundt 3.5 år, noe avhengig av endelig valgt løsning.

Sveen forteller videre at de nye rentvannsbassenger ikke vil bli synlig i terrenget. Det kommer en ny adkomstportal ved siden av dagens innkjøring, men denne vil ikke bli merkbar.

Brakkerigg

Sveen forteller at det vil ikke bli etablert noen ny boligrigg for anleggsarbeidere på eller ved Oset.

– Mindre riggarealer som er avsatt i planforslaget er myntet på kontorer, lager og omkledningsrom. Utfartsparkeringen vil ikke bli benyttet til rigg eller lagerområde, ifølge Sveen.

Adresse?

I reguleringsvarslingen, sto det adresse Midtoddveien 42. Men der bor familien Jensen i et vanlig bolighus.

– Midtoddveien 42 skal heller ikke rives. Vi kom innledningsvis i skade for å benytte Midtoddveien 42 som adresse ved innsendelse av planprogrammet, og denne veiadressen er blitt hengende ved, til tross for flere forsøk på endring av adresse, beklager Vann- og avløpsetaten.

Informasjonsmøte

Torsdag 31. mars inviterer plan- og bygningsetaten til informasjonsmøte, klokken 18.00 på Kjelsås skole.

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse