Nye boliger til bydelen

Randi Kristiansen er bekymret for trafikksituasjonen i området. – Her må noe gjøres, uttaler hun.

Nå starter arbeidet med reguleringsplan for Gaustadveien 23. Lille Sogn skal rives og bolighus med universell utforming skal bygges.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.06.2006 kl 09:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Gaustadveien 23 i ny drakt.

Gaustad: - Vi er allerede såpass belastet med trafikk at vi ikke bare ser positivt på enda flere byggeprosjekter her i området, sier Randi Kristiansen fra Gaustadveien Borettslag.

Biler opp på fortauet

- Foruten Eplehagen og Hompetitten barnehager, bygges nå enda en ny barnehage, og det er bekymringsfullt at bilene må opp på fortauet ved passeringer i Gaustadveien. Med flere boliger må noe gjøres med trafikksikkerheten her i området, sier hun bestemt.

- I Gaustadveien er det en blindveisituasjon som i utgangspunktet medfører relativt liten trafikk, men jeg er enig i at Samferdselsetaten bør se nærmere både på parkeringsforholdene i Gaustadveien og manglende oversikt i krysset Sognsvannsveien og Gaustadveien, uttaler arkitekten til det nye byggeprosjektet.

- På vegne av UB Eiendomsutvikling AS har vi nå lagt frem et planforslag, informerer Petter Bogen i arkitektkontoret med samme navn.

- Gaustadveien 23 skal omreguleres til boligformål. Eiendommen, som tidligere har vært en del av Sogn Senter for barne- og ungdomspsykiatri, er solgt av Statsbygg til nevnte selskap og skal huse to lamellblokker med varierende høyder.

Tidstypisk arkitektur

Planforslaget er på 72 boligenheter fordelt på 5 tomroms, 39 treroms og 28 fireroms. Det er tenkt etablert 81 parkeringsplasser hvorav hovedandelen i parkeringskjeller, med heis opp til leilighetene.

- Vi bygger i den stilen som i dag er tidstypisk, med optimal arealutnyttelse i sentrumsnære strøk. Det er spennende å se de ulike byggestilene i umiddelbar nærhet med hva slags byggestil man trodde på i de ulike tidene, sier arkitekt Bogen.

- Vest for området er 3-etasjers småblokker, i nord finner vi blokker med lange lameller og i sydøst; rekkehus. Alle tidstypiske byggestiler fra de respektive byggeårene. Mellom rekkehusbebyggelsen og de planlagte lamellblokkene er der et landbruksområde som skal bevares. Den planlagte bebyggelsen følger terrenget i nord-sør retning. Området er ikke omfattet av småhusplanen for ytre Oslo by, opplyser arkitekt Petter Bogen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse