Nye Grefsenplatået: Håper på byggestart i 2016

PLATÅET: Grefsenplatået i dag, men her kan det bli store endringer allerede til neste år. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

— Torget må bli grønnere enn i dag, og mer innbydende, slik at det blir et samlingssted både for ung og gammel, sier lokalpolitiker Erik B. Skei (V). Torsdag skal nye platået opp i bydelsutvalget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.03.2015 kl 12:14

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks - fra sakspapirene til bydelsutvalgsmøte

«Østre Linjes» forslag til løsninger; En «sharedspace » løsning for torget som innebærer at samme areal kan ha flere funksjoner, vei/parkering/torg, alt avhengig av situasjon, parkerings-løsning under høyspentlinjen.

Plassering av taxi-holdeplassen, omtrent som i dag, flere mulige løsninger for materialene for dekke på torget, og Lyngåsveien gjennom torget også rettet noe opp for å få et rettere kryss. Trafikkløsning for kryssing av Grefsenveien som må vurderes om den tilfredsstiller de forventningene man har for sikkerhet for barn.

Det er foreslått mer grønt. Trafikkdempende tiltak er noe som også må på plass i planen.

GREFSEN/KJELSÅS: – Dette har gått saktere enn mange av oss har ønsket, men nå har planene kommet dit at vi har bedt bydelsadministrasjonen utarbeide en byggesak sammen med firmaet som har fått oppdraget, sier Erik B. Skei (V), nestleder i Nordre Aker bydelsutvalg, og leder av utvalgets miljø, plan og samferdselskomite.

— Alle detaljer er ikke på plass, men vi håper på byggestart innen et år, legger han til.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Grønnere

— Torget må bli grønnere enn i dag, og mer innbydende, slik at det blir et samlingssted både for ung og gammel. Vi ønsker et torg som kan være i bruk hver dag, men som også kan brukes ved spesielle arrangementer, sier Skei videre.

Les også: Store endringer i Grefsenveien: Egen trikketrasé og parkerings-forbud

Det ligger ikke an til veistengning, heller ikke av Lyngåsveien som har blitt diskutert før, men en innsnevring av Grefsenveien på høyde med nummer 7-11.

Trygghet

— Vi er opptatt av trygghet for skolebarn som skal krysse veien her. Det blir bedre med en smalere vei. En innsnevring vil også markere og gjør det mulig å utvide arealet for selve torget. Samtidig ligger det i torgfunksjonen at vi må flytte bilparkering. Dette skal være et torg for nærmiljøet. Myke trafikanter vil være i flertall. En opprustning kan gi likevel økt tilstrømning for de butikkene som er her,

Planen legger opp til enkelte parkeringsplasser, spesielt utenfor Grefsenveien 107, og ser på muligheten for ytterligere erstatning i nærheten.

Les også: Parkerer 55-bussen for godt

Parkering

— Vi forsøker å få til kompromiss som også ivaretar lokale beboere og de som vil kjøre bil. Det jobbes videre med arealet under høyspentenlinjen litt lenger sør, men det er mulig at en parkeringsplass der må komme i en runde to, oppsummerer Skei.

Han forteller at det vil kreve både omregulering og et grøntareal til erstatning.

— Vi har bedt administrasjonen gå i nærmere dialog med naboene frem mot ferdig plan. Ønsket ville jo være å kunne ta dette i bruk i løpet av 2016, håper Skei.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse