Nye kluter til NAV

Ny kompetanse skal tilføres arbeids- og velferdsforvaltningen. (Fv:) Studentene Ida Ørbog Oftedal og Ali Shojaei har fått god veiledning gjennom tre år av førstelektor Vigdis H. Madsen ved Høgskolen i Oslo.

De første velferdsviterne uteksamineres nå, og flere blir med når bydel Nordre Aker er ute med pilotprosjektet til de "Nye arbeids- og velferdskontorene"(NAV).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2006 kl 10:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: Skreddersøm, fleksibel samordning og økt brukermedvirkning er målet til de "Nye arbeids- og velferdskontorene"(NAV). Ida Ørbog Oftedal og Ali Shojaei kan snart kalle seg velferdsvitere og har allerede fått deltidsjobber i prosjektet i bydelen vår.

Spennende studium

- Et veldig spennende studium og flott å få begynne i pilotprosjektet i bydel Nordre Aker etter tre år på skolebenken. Vi er blitt veldig godt tatt imot i forbindelse med praksisutplassering og er positivt overrasket over det gode arbeidsmiljøet, med stort spenn i alder så vel som etnisk bakgrunn, i det som skal bli bydelens nye NAV-kontor, sier de to.

Det aller første kullet velferdsvitere ved Høgskolen i Oslo har snart fullført sitt bachelorstudium i velferdsfag, og står klar til å innta den offentlige forvaltningen til sommeren. Helhetsperspektiv, samordning og evaluerte hjelpetiltak står i fokus. Gjennom studiet har studentene fått kompetanse i å veilede enkeltpersoner i ulike livssituasjoner og opplæring som saksbehandlere og administratorer.

Økt brukermedvirkning

I Norge mottar 1.247.440 mennesker støtte i forbindelse med ulike velferdsordninger. Prislappen var i fjor på hele 247 milliarder kroner. Det er en stadig stigning i uførestatistikken. En rekke offentlige utredninger har konkludert med at velferdsetaten ikke gjør jobben sin, ofte begrunnet i mangelfull samordning.

- De tusenvis av avgjørelser som fattes av saksbehandlere ved Aetat, sosial- og trygdekontorer avgjør størrelsen og fordelingen av disse verdiene, påpekte professor Einar Øverbye ved Høgskolen i Oslo under avslutningsseminaret for de nye velferdsviterne; de kommende hjelpere og portvakter til ressursene i velferdsetaten.

- Økt brukermedvirkning er helt avgjørende for et vellykket resultat, uttalte Vigdis H. Madsen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag.

Innen år 2010 skal alle kommuner og bydeler ha slått sammen Aetat, Trygdeetat og Sosialtjenesten til ett NAV-kontor og brukerne av sosiale tjenester skal få kun en saksbehandler å forholde seg til.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse