Nye milliarder inn i OL-budsjettet

Byrådet legger til flere utgiftsposter i Oslos OL-søknad.

FOTO: Foto: Per Møller Pettersen

Samtidig som nye milliarder skal inn, skrinlegges utbygging av samferdselstilbud i planen for Oslos OL-søknad.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.04.2013 kl 12:38

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Etter at Oslos hovedkonkurrent München har takket nei til å søke om OL i 2022, er Oslo ett skritt nærmere. FOTO: Illustrasjon: Oslo kommune

Se bildet større

Etter at Oslos hovedkonkurrent München har takket nei til å søke om OL i 2022, er Oslo ett skritt nærmere. FOTO: Illustrasjon: Oslo kommune

OSLO: Torsdag infomerte byrådet i Oslo om at de har justert sine anbefalinger om en OL-søknad for 2022 etter en ekstern kvalitetssikring.

Plasseringen av mediesenter, medielandsby og deltakerlandsby i Groruddalen har nå kun to alternativer. Byrådet har bestemt seg for å gå bort fra forslaget om å legge disse fasilitetene på Breivoll.

Tilbake står alternativene på Økern og på Kjelsrud. Den sistnevnte løsningen vil kreve betydelig mer investeringsvilje og støtte fra staten, opplyste idrettsbyråd Ola Elvestuen (V) da han la fram byrådets anbefalinger til Oslos bystyre.

- Kjelsrud er et alternativ som er både spennende og krevende. Staten må være enig i at vi skal satse på området også etter 2022.

- Økern har mindre risiko og lavere kostnad. Med tanke på byutvikling har Økern potensial til å bli et tyngdepunkt og kraftsenter øst i Oslo, og samtidig være dette for hele byen, sa Elvestuen.

To milliarder mer

Byrådet har, på oppfordring fra kvalitetssikrerne, lagt inn 1,5 milliarder kroner ekstra i offentlige tilskudd. Dette skal fungere som en buffer mot usikkerheter i prosjektet.

På samme grunnlag er to milliarder kroner til bruk på infrastruktur tatt ut av OL-budsjettet. Dette må fordi det må investeres i nye samferdselsløsninger, uansett om det blir OL i hovedstaden eller ikke.

I tillegg er kostnader på 2,5 milliarder ekstra kroner lagt inn for å sikre seg mot uforutsette endringer i OL-planen senere.

- Dette handler egentlig om at det kan være usikkerhet rundt andre politiske beslutninger enn akkurat OL-søknaden.

- De som har kvalitetssikret dette ser på historien, og ser at plutselig så vedtar man noe annet enn det som først ligger i konseptet, påpeker Ola Elvestuen.

LES OGSÅ: OL for over 20 millliarder - Oslo får bare 2,7 milliarder av disse

Som eksempler på usikkerheter trekker idrettsbyråden fram at skiskytteranlegget, som er tenkt å ligge på Linderud, fortsatt utredes.

Den endelige plasseringen til den største ishockeyarenaen på Stubberud er heller ikke klar.  I tillegg kommer spørsmålet om hvor medie- og deltakerbasene skal legges.

Oslo byråd beregner nå kostnadene forbundet med gjennomføringen av OL og paralympics til 20-23 milliarder kroner, avhenging av hvor media og deltakere skal ha bo og ha arbeidsplass. 

Mye er med andre ord fortsatt usikkert rundt den totale prislappen for et OL i Oslo.

- Lite nytt

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt, er også gruppeleder i partiets bystyregruppe. Han er overhodet ikke imponert over prosessen rundt OL-søknaden.

- Her var det lite nytt, og desto mer høystemte festtaler for mer pengebruk. Utgiftene er økt med åtte milliarder kroner, hevder Moxnes.

- Nå har byrådet tatt vekk fiktive gevinster. Som for eksempel bedret folkehelse verdt fem milliarder kroner, og tre milliarder i inntekter gjennom økt turisme. Dette framstår bare enda mer som et gigantisk utgiftssluk, forsetter han.

LES OGSÅ: Tysk ros til Oslos OL-konsept

Ola Elvestuen går imidlertid ikke god for den utregningen.

- Han sitter og river fra hverandre en samfunnsøkonomisk analyse, og ikke et budsjett. Kvalitetssikrerne påpeker at en del av det som ble regnet med i den analysen ikke burde vært beregnet som konkrete tall, selv om bedre folkehelse og økt turisme selvfølgelig har en positiv effekt på samfunnet.

- Det Moxnes har rett i, er at usikkerhetsanslagene er høyere nå på bakgrunn av kvalitetssikringen. Men utenom dette holder tallene og konseptet fortsatt med de beregningene som er gjort før, sier Elvestuen.       

- Stormannsgalskap

Under presentasjonen i rådhuset påpekte idrettsbyråd Elvestuen at et OL først og fremst vil bli et løft for norsk idrett, ikke minst med tanke på mulighetene til gjenbruk.

Dessuten minnet han om den sterke norske vinteridrettstradisjonen, og trakk fram Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et vinter-OL. 

LES OGSÅ: Heiberg hyller Oslos OL-trumfkort

Bjørnar Moxnes synes derimot det er på tide at Den internasjonale olympiske komité (IOC) justerer ned forventningene til arrangørbyene.

Rødt-lederen mener et vinter-OL til en pris på 25 milliarder kroner over 16 dager aldri kan forsvares, uansett hvor i verden det arrangeres.

- IOC må bryte med utviklingen og skalere ned de store kostnadene som følger med å arrangere et OL. Hvis ikke, må det heller vurderes å bruke faste arrangørbyer. Det er enorme investeringer som gjøres foran hvert OL, som bare går over 16 dager.

LES OGSÅ:

60.000 kan bli utelatt fra «folkeavstemningen» om OL

Vil ha OL til Groruddalen

- Det er nesten stormannsgalskap å arrangere dette på nye steder hver gang, særlig når en tenker på etterbruk av anleggene, sier Moxnes.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse