Nye skjenkeregler?

Kokkamok – som holder hus vegg i vegg med Studentenes Hus – kan håpe på nye skjenkeregler fra Byrådet I bakgrunnen boliger i «Solsiden».

Får Byrådet det som det vil, kan det bli lettere å få utvidede skjenketider – også utenfor sentrumsområdet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke om Kokkamok kafé/restaurant i Nydalen, som i forbindelse med endring i eierstrukturen, søkte fornyet skjenkebevilling til kl. 02.30 (stengetid 03.00), slik stedet har hatt siden 2006. Men det ønsker ikke Næringsetaten, som nå mener stedet befinner seg i boligområde, siden det har flyttet inn folk i «Solsiden» – på andre siden av elven.

Vanlig skjenkestopp i «boligområde» er kl. 00.30 inne og kl. 21.30 ute. Foreløpig har ikke etaten gitt noe tilbakemelding til Kokkamok på hva den synes er passende skjenkestopp-tid for kafeen/restauranten i Nydalsveien 17.

Men hvis Byrådet får det som det vil, kan det bli lettere i fremtiden å få skjenkebevilling til 03.00 – også utenfor sentrum.

– Vi ønsker et mer fleksibelt regelverk, og at man i skjenkesaker i større grad vurderer hvert enkelt søkested individuelt – også utenfor sentrumsområdene, sier næringsbyråd Anette Wiig Bryn (Frp). – Og beliggenheten vil også veie tungt. Fasade og inngangsparti skal vende ut mot trafikkområde – uten boliger, legger hun til.

Byrådet håper på at bystyret kan ta endelig stilling til det mindre strenge skjenkeregelverket før sommeren.

– Regelforslaget har nå vært ute på høring, og når alle uttalelser er på plass, vil saken bli oversendt helse- og sosialkomiteen, før endelig behandling i bystyret, forteller Wiig Bryn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse