Nytt kollektivfelt på Tåsen

Slik ser det ut i dag.

Samferdselsetaten bygger i disse dager et nytt kollektivfelt i Rolf Wickstrøms vei på Tåsen

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.02.2009 kl 14:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Dette er området.

Se bildet større

Nytt fortau blir liggende inni dagens grøntareal, mens eksisterende fortau gjøres om til kollektivfelt.

TÅSEN: Kollektivfeltet på lokket over Tåsentunnelen vil gi buss nr. 23 og 24. i retning mot Storo mulighet til å kjøre rett forbi bilkøene i rushtiden.

Fortauet vil bli flyttet nærmere gang- og sykkeundergangen, og et nytt kollektivfelt vil bli plassert der dagens fortau ligger, melder Samferdselsetaten på sine nettsider.

Tiltaket er kostnadberegnet til snaue to millioner kroner, og utførende entreprenør er Østlandske vei og betong.

Samferdselsetaten er også i dialog med Statens Vegvesen for å bedre fremkommeligheten for bussene videre helt ut på Ring 3, men dette arbeidet er kun i oppstartsfasen enda.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse