Nytt spesialtilbud til kreftpasienter

Institusjonssjef Lena Sand (f.v.), byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug og avdelingsleder Marjo Riikonen.

Lillohjemmet har fått en spesialavdeling for lindrende behandling for kreftpasienter i livets siste fase.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2009 kl 14:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Institusjonssjef Mette Wollseth (f.v.), byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug og avdelingssykepleier Kari Grinaker.

Se bildet større

Institusjonssjef Lena Sand ved Akerselva sykehjem (f.v.) og byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug.

GREFSEN/OSLO: Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp), åpnet avdelingen torsdag ettermiddag. Den såkalte Hospice-avdelingen er et nytt tilbud til pasienter fra hele Oslo som trenger lindrende behandling, pleie og omsorg utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. Tilbudet er utviklet i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

De to første avdelingene i Oslo kommune, med åtte plasser hver, er nå åpnet på Lillohjemmet og Akerselva sykehjem.

- Dette er et tilbud til blant annet mennesker i livets siste fase, som har store smerter, sier Listhaug.

Kreftpasienter

En særskilt gruppe pasienter som kan trenge et slikt spesialtilpasset tilbud på sykehjem, er yngre kreftpasienter der den lindrende behandlingen trekker ut i tid.

Plassene er ment både for kortids- og langtidsopphold. Det er hentet inn spesialkompetanse på feltet, og pasientene vil få omfattende behandling for smertelindring.

- Det vil være god legedekning på avdelingene, og også egne pårørenderom, der de pårørende både kan overnatte og lage seg mat, sier byråden.

Avlastning

Avdelingene er blant annet ment som avlastning for de pårørende.

- Vi vet at veldig mange ønsker å være hjemme hos sine nærmeste i livets siste fase. Samtidig trenger de pårørende avlastning. Det er dette, sammen med tett oppfølging og behandling, de pårørende og pasientene vil få på disse avdelingene. Dermed kan de også bo lenger i eget hjem, sier Listhaug.

For hele byen

De to avdelingene er byomfattende, og pasienter fra hele Oslo kan bli tildelt plass. Pårørende som ønsker plass til sine må søke gjennom bydelen sin.

- I mange tilfeller vil det også være et samarbeid mellom sykehusene og kommunen, da mange av pasientene periodevis er innlagt på sykehus, sier byåden.

Opprettelsen av Hospice-avdelingene er et ledd i byrådets satsing på å spesialisere sykehjemstilbudet i Oslo. Det er bevilget 2,6 millioner kroner til opprettelsen av avdelingene.

- Dette er helt etter intensjonen vi hadde da Sykehjemsetaten ble opprettet.

- Jeg er kjempeglad for at vi har fått på plass et slik spesialisert tilbud til pasienter som trenger det, sier Listhaug.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse