Økende tillit til drikkevannet

Over nitti prosent foretrekker vann fra springen fremfor flaskevann.

Tilliten til springvannet i Oslo har blitt bedre, men beboere som får vann fra Skullerud er mer fornøyde enn beboere som får vann fra Oset.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.06.2008 kl 12:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Vann- og avløpsetaten har gjennomført en brukerudersøkelse som viser at Oslofolk har fått bedre tillit til springvannet.

Undersøkelsen viser også at over 90 prosent foretrekker også springvann foran flaskevann. Beboere som får vann fra Skullerud er mer fornøyde enn beboere som får vann fra Oset.

Lav tilfredshet i 2007

I etterkant av hendelsen høsten 2007 da Oslos innbyggere ble anbefalt å koke drikkevannet, gjennomførte Statens instiutt for forbruksforskning (SIFO) en undersøkelse som viste at kun 41 prosent var helt enige i at vannet i Oslo er trygt å drikke.

Dette ble bekreftet av resultatene i Oslo kommunes publikumsundersøkelse fra høsten 2007, hvor graden av tilfredshet med drikkevannet hadde sunket fra 67 prosent i 2004 til 50 prosent i 2007.

Økende tillit

En ny brukerundersøkelse ble gjennomført nå i april 2008 av Kundeseksjonen i etaten. En fullstendig rapport vil foreligge over sommeren, men hovedresultatene i undersøkelsen er klare. Den viser blant annet at:

• Tilliten til springvannet i Oslo ser ut til å ha blitt bedre siden høsten 2007.

72 prosent av brukerne mener at drikkevannet i svært stor grad smaker bra og 65 prosent tror i svært stor grad at kommunen kan forsyne dem med godt drikkevann i fremtiden. Hvis man også tar med de som i ganske stor grad tror det samme blir antallet 79 prosent.

68,5 prosent er alt i alt svært fornøyde med vannforsyningstjenesten. Hvis man tar med de som er ganske fornøyde blir antallet 86,2 prosent.

• Innbyggere som får vann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg er mer positive til vannkvaliteten enn innbyggere tilknyttet Oset. Skullerudbrukerne har også et mer positivt syn på tjenester, informasjon og servicegrad fra Vann- og avløpsetaten enn Osetbrukerne.

• En stor majoritet på 91,3 prosent foretrekker springvann foran flaskevann.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse