– Økonomien har skylden

Bydel Nordre Aker er meget fornøyd med Nordberghjemmets dagsentertilbud, og er lei for å måttet redusere kjøp av plasser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.02.2009 kl 08:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Det sier lederen av søknadskontoret i bydelen, Elisabeth Munthe-Jonassen.

– I og med at bydelen har måttet gå til dette skrittet, vil det medføre et generelt strammere inntak til dagsenter i bydelen, sier Munthe-Jonassen, og presiserer at dagsentertilbud ikke er en lovpålagt tjeneste. Hun bekrefter at noen brukere kan miste tilbudet de har i dag.

– Brukere av dagsenteret vil bli ivaretatt, alle berørte vil bli kontaktet, sier hun.

Det er den økonomiske situasjonen i bydelen som er årsaken til oppsigelsen. I tillegg er bydelen med i et toårig prosjekt om seks dagsenterplasser for yngre demente på Grefsenhjemmet, som tar av ressursene.

– Bydelen har i møte med Nordberghjemmets ledelse beklaget at de ikke var tatt med i prosessen tidligere, sier Munthe-Jonassen.

Hun vil ikke svare på hvorfor det kun er ved Nordberghjemmet dagsenterplassene er kuttet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse