Olsen: – De har ikke forstått det

Tor Øystein Olsen i Maridalens Venner er glad for markalov-endringene, men mener det ikke er nok. – Maridalen som livskraftig kulturbygd er på ingen måte sikret, sier han. Arkivfoto

Maridalens Venners Tor Øystein Olsen syns det er flott at det legges til rette for jordbruk og idrett i marka. Men at det ikke er gjort noe med forholdet mellom markaloven og naturvernloven, karakteriserer han som et «gedigent avtalebrudd» overfor maridølene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.03.2009 kl 16:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARIDALEN: Tor Øystein Olsen, leder av Maridalens Venner, mener de rødgrønne ikke har forstått prinsippet i forholdet til naturvernloven.

LES OGSÅ: Justerer markaloven

– Slik jeg ser det er forholdet mellom den eksisterende naturvernloven og den kommende markaloven ikke endret på. Alt tyder på at markaloven ved motstrid står foran naturvernloven, sier Olsen.

– Markaloven teller– I proposisjonen er dette nærmere forklart slik: «[…] En del områder i Marka er vernet ved forskrift i henhold til naturvernloven, enten som landskapsvernområder etter §§ 5-7 eller naturreservater etter §§ 8-10. Særskilte begrensninger i arealbruken i slike områder følger av forskrift. Verneforskriftene for det enkelte område vil i utgangspunktet fortsatt gjelde. Eventuell motstrid mellom verneforskrifter og markaloven vil måtte avgjøres etter alminnelige rettskildeprinsipper. Departementet antar at markaloven normalt vil måtte gis forrang ved konflikt med verneforskriftene. […]», sier Olsen.

– Gedigent avtalebrudd

– Dette er et gedigent avtalebrudd overfor maridølene, sier Olsen.

Et av kravene fra Maridalen har vært at «i de områder i Marka som er vernet etter naturvernloven er det naturvernloven som skal gjelde», og ikke markaloven. Dette mener de er viktig for å sikre et livskraftig lokalsamfunn.

Ifølge Olsen har ikke dette blitt tatt hensyn til i den siste justeringen av lovteksten.

– Maridalens Venner støtter fullt ut Maridalen Vels retoriske spørsmål i dagens Nordre Aker Budstikke: «Hva slags tillit kan vi ha til inngåtte avtaler med det offentlige, når det du trodde var gjeldende blir brutt med et pennestrøk?», sier Olsen.

LES OGSÅ: Vil ha egen "markalov" i Maridalen

Positive endringer

Olsen understreker at de endringene som regjeringspartiene har gjort i markaloven er positive.

– Det er flott at det generelle bygge- og anleggsforbudet for landbruket i Oslomarka er fjernet. Idretten har blitt en del av formålet på lik linje med friluftsliv og naturopplevelse. Dessuten står det nå at en skal tilrettelegge for, ikke bare fremme dette, sier han.

Men Olsen mener at fokuset på landbruket ikke er nok.

– Med dette er det altså bare landbruket som er berget. Maridalen som livskraftig kulturbygd er på ingen måte sikret, sier han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse