Om fire år ser ikke Tåsenveien slik ut

Tåsenveien har i dag fortau på den ene siden og gateparkering. Nå kommer tilpasning til syklister. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Tåsenveien skal tilrettelegges for syklister og gående, og gateparkeringen må vike. Nærmiljøet er bekymret for hvordan ombyggingene vil påvirke eiendommene deres.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.07.2016 kl 10:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TÅSEN: I 2020 vil en 1,5 meter bred sykkelvei stå ferdig i Tåsenveien, samt et tosidig fortau på 2,5 meter. Arbeidene er planlagt påbegynt i 2018.

Se bildet større

Tåsenveien i dag. Kjørefelt i begge retninger, men fortau bare på den ene siden. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I dag er Tåsenveien en tofeltsvei med et enveisfortau. Denne strekningen har derimot et vekselvis ujevnt terreng – lengst sør ved Stavangergata er fortauet på 3,2 meter – og nord for Tåsen allé er det på 2,5 meter.

Hensikten med tiltaket er å legge til rette for både syklister, fotgjengere og bilister ved å skape en mer strukturert og forutsigbar trafikkflyt.

Men for nærområdet, kan løsningen by på flere problemer.

Se bildet større

Slik vil den nye sykkelveien i Tåsenveien se ut. FOTO: OSLO KOMMUNE

Redd for støy og fart

I nærmiljøet bekymrer man seg for at et nytt fortau vil skape mer innsyn og at det ville skape økt trafikk i Tåsenveien

Flere av de som har kontaktet Plan- og bygningsetaten har bemerket at fartsnivået på Tåsen er meget høyt, og at dette ikke kommer frem i deres byggeplaner.

Se bildet større

Mange overholder ikke 40-sonen i Tåsenveien, mener beboere, som frykter mer trafikkstøy. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Derfor ber nærmiljøet om en grundig analyse av fartsstøy, slik at støyreduserende tiltak, som for eksempel støyskjermer, kan iverksettes.

– Vi får uomtvistelig økt støy som følge av flytting av nordgående bussholdeplass. Ny bussholdeplass vil bli anlagt på vår side av veien rett utenfor huset vårt. Dette vil innebære en mer enn dobling av støyen knyttet til bassdur fra buss på tomgang, samt støy knyttet til stopp og igangsetting, skriver en nabo i en e-post til Plan- og bygningsetaten.

LES OGSÅ: Trafikken over Tåsen vil trolig øke med 20.000 biler i døgnet!

Gateparkeringen må vike

Konflikten ligger hovedsakling mellom behovet for utvidelse av veiareal, og bevaring av eksisterende eiendom.

Nordre Aker Budstikke har derfor vært i kontakt med Oslo kommune for å få svar på på hva konsekvensene av ombyggingene vil ha for lokalmiljøet de neste fire årene.

Hvordan vil byggeprosjektet gå utover områdets vegetasjon?

– Der hvor veien utvides må vegetasjonen fjernes, sier May Andrine Gran, pressekontakt for utbyggingen.

Likevel vil ikke dette ødelegge vernede områder, ettersom er det konkludert at tiltaket ikke påvirker kulturminner så lenge det ikke berører Nordbergveien nord for Nils Bays vei, som er utenfor planstrekningen, ifølge Oslo kommune.

Se bildet større

Gateparkeringen mellom P.A. Munchs vei og Godals vei må fjernes som følge av oppgraderingen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nærområdet er bekymret for at området mellom P.A. Munchs vei og Løvåsveien/Godals vei, bestående av parkeringsplasser, kan bortfalle?

– Gateparkeringen mellom P.A. Munchs vei og Godals vei må fjernes som følge av oppgraderingen. Dette er uregulert gateparkering på offentlig grunn som må tas i bruk for at flere skal kunne sykle og gå trygt gjennom området. Boligeiere som vil ha parkeringsplass må ordne dette på egen tomt eller finne andre løsninger, fortsetter Gran.

Hva er vanligvis kravet for for å få til en støyskjerm, siden det ikke er mulig i dette tilfellet?

– Tiltaket i Tåsenveien legger til rette for sykkel og gange og fører ikke til økt støy fra veien. I «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) (M-128 – 2014)», står det at for rene miljøtiltak og gang- og sykkelvegtiltak som ikke endrer støyforholdene, bør det godtas at utbygger slipper støyutredning og avbøtende tiltak, avslutter Gran.

Se bildet større

Tåsenveien forventes å bli bygget våren 2018, og stå ferdig i 2020. FOTO: OSLO KOMMUNE

LES OGSÅ: Her ønsker de seg miljøgate på Tåsen. Se hva politikerne sier

– Oslo trenger flere sykkelveier

I Oslo kommunes planbeskrivelse av ombyggingene i Tåsenveien, forventes det en økning i sykkeltrafikken i hovedstaden. Derfor vil gode sykkelveier være avgjørende for Oslos fremtid.

Se bildet større

Tåsenveien FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Sykkelen har stor konkurranseflate mot bil og kollektivmidler på reiser kortere enn fem kilometer. God tilrettelegging med lette identifiserbare og ensartede sykkelanlegg vil sikre syklistene bedre plass i trafikken, skriver Oslo kommune i planbeskrivelsen.

Det fortsetter.

– Det forventes en betydelig økning i gangtrafikken, særlig i indre by. Aktuelle tiltak for å bedre forholdene for gangtrafikken vil være bredere fortau, prioriterte gangakser, åpning av snarveier og utvidelse av gågatenettet.

LES OGSÅ: Denn busslinja på Tåsen får snart bedre kapsitet, og blir mer miljøvennlig!

Høyt trafikert område

Tellinger fra 2009 viser at Tåsenveien er et høyt traffikert område med hele 360 syklister målt i fire timer i rushtiden, hvor 8/10 valgte å kjøre i veien fremfor fortau. I perioden 2003-2007 skjedde 23 ulykker.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse