ANNONSE
Annonse

Omregulering fra friområde til boliger, nytt bydelstorg og fremtidssykehjem

Slik ser området ut fra Nydalsdammen i dag. Utsynet herfra skal ikke svekkes, forsikrer prosjektlederen i Bane Nor. Foto: A-LAB ARKITEKTER

Utbyggingen ved Nydalsdammen, John Colletts plass, hjemmetjenestene, sykkeltiltak i bydelen, og nye Tåsenhjemmet er blant sakene på årets første møte i bydelsutvalget.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.02.2018 kl 13:46

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Torsdag 8. februar er årets første møte i bydelsutvalget i Nordre Aker. Møtet holdes i BU-salen i bydelsadministrasjonen, Nydalsveien 21. Møtet starter klokken 18.00 med åpen halvtime. Her kan bydelens befolkning ta ordet og komme med innspill til sakene som skal behandles, eller andre ting de vil ta opp med de lokale folkevalgte.

Hjemmetjenesten

Hele 37 saker er oppført på sakslisten. Ved siden av orienteringssaker fra tilsynsutvalgene, diverse årsstatistikk og beretninger fra bydelens aktivitet i 2017, er det også flere større saker.

Brukerundersøkelsen fra hjemmetjenestene legges frem for bydelsutvalget. Her går det frem at Nordre Aker nok en gang scorer blant de aller beste i byen. Les mer om brukerundersøkelsen her.

Samtidig har Bydel Nordre Aker fått kritikk fra Kommunerevisjonen, som har funnet mangler i bydelenes arbeid med å sikre kontinuitet i tjenesten til den enkelte bruker i hjemmetjenesten. Også denne rapporten legges frem for bydelsutvalget.

Møteplass på John Colletts plass

Forprosjektet for John Colletts plass, som skal oppgraderes til torg og møteplass, er omsider ferdig.

Slik ser Dronninga Landskaps reviderte forslag av John Colletts plass ut, når trikkesløyfa er bevart. Foto: DRONNINGA LANDSKAP/BYDEL NORDRE AKER


(Illustrasjon fra Dronninga Landskap)

I 2016 søkte bydelen om midler fra Torg og møteplassbudsjettet til Oslo kommune. Det ble totalt søkt om 8,5 millioner for prosjekteringsmidler og gjennomføringskostnader basert på et estimat gjort i forkant. Bydelen mottok en bevilgning på litt over 3 millioner for første del av prosjektet. Det var nok til å gjennomføre en arkitetktkonkurranse der Dronninga Landskap vant konkurransen for videre prosjektering. Det ble inngått kontrakt med Dronninga Landskap våren 2017. Nå må det søkes mer penger fra torg- og møteplassprosjektet i Oslo kommue for å få gjennomført arbeidet.

Utbygging ved Nydalsdammen

En sak som har engasjert stort i bydelen, er forslaget om utbygging av boliger i skogholtet mellom Kapellveien og Nydalsdammen. Nå er det varslet oppstartsmøtet for prosjeket, der Bane Nor Eiendom er tiltakshaver.

Nordre Aker Budstikke omtalte byggeplanene i fjor høst.

Bane Nor tar sikte på oppstart av arbeidet med «å omregulere en mindre del av eiendommen fra friområde til et nytt, kvalitativt boligområde». Miljø-, plan- og samferdelskomiteen i bydelen frarådet utbygging, og ville heller styrke området som friområde, da de behandlet saken tidligere. Nå skal bydelsutvalget avgi sin uttalelse.

Nye boliger

Oppstartsmøte er det også varslet for utbyggingen i Sognsveien 102. Her vil Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus rive Nordberg studentby og bygge 80 nye familieleiligheter. Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt planene.

En byggesak i Kjelsåsveien 109 står også på sakskartet, samt anmodning om støyskjerming langs Ring 3 mellom Lillo Terrasse og Storokrysset. Den ble sist utbedret for over 20 år siden, og gir ikke tilstrekkelig støyskjerming mot boligområdet på oversiden. Dette skyldes delvis at den ikke var tilstrekkelig da den ble etablert, men også at trafikkbelastningen på Ring 3 har øket betydelig siden etableringen.

Tåsenhjemmet

Slik kan det nye Tåsenhjemmet bli. Foto: OMSORGSBYGG OSLO KF

Byelsutvalget skal også uttale seg om planene for det nye Tåsenhjemmet. Det er presentert som verdens mest miljøvennlige sykehjem. Les mer om hvordan Tåsenhjemmet kan bli, her.

Bydelsutvalget blir også forelagt status for sykkeltiltakene som ble vedtatt av BU i 2017.

Hele sakskartet kan du laste ned på bydelens nettsider.

LES OGSÅ:

Nordre Aker er blant de beste på hjemmetjenester

Et snev av New York på John Colletts plass

Vil omregulere friområde og bygge 10.000 kvadratmeter bolig

Vil rive og bygge helt ny studentboliger

Slik blir verdens mest miljøvennilge sykehjem på Tåsen

Vil bruke 640.000 kroner på sykkeltiltak

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse