Omsorgen barna får påvirker utviklingen av hjernen

ILLUSTRASJONSFOTO

I Bydel Nordre Aker skal barn vokse opp med god omsorg. En ny satsing skal fange opp dem som lever i risikosonen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2016 kl 06:56

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Satsingen har navnet Barnehjernevernet og startet i vår, men blir enda viktigere i Nordre Aker i 2017. Så langt er bydelene Frogner, Østensjø og Nordre Aker pilotbydeler, men planen er at det skal rulles ut til flere bydeler i Oslo.

Frykt påvirker hjernen

Nyere hjerneforskning om små barn har vist at den omsorgen de minste barna får kan være viktig for hvordan hjernen utvikler seg i de første leveårene, ifølge Bydel Nordre Aker.

Hjernen utvikles i et samspill mellom gener og erfaring, viser forskningen. Mangler i den tidlige omsorgen har stor betydning for senere læringsevne. Og ikke minst viser den at det å leve med frykt – også moderat frykt – skader hjernen.

Satsingen retter seg primært mot de tjenestene som jobber med de aller yngste barna, og deres familier – fra svangerskap til seks år. Hensikten er å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt.

Satsingen gjennomføres i Oppvekstavdelingen i bydelen, i seksjonene for helsestasjonen, barnehagene og deres støttefunksjoner, og i barnevernet. I løpet av 2017 inviteres også seksjon Psykisk helse og NAV til å delta i satsingen, ifølge forslaget til bydelsbudsjett for 2017.

LES OGSÅ: Flere tilfeller av grov vold og overgrep mot barn i Nordre Aker

Henter informasjon fra innbyggerne

I Nordre Aker er det psykolog Helge Gravdahl-Egeland som er prosjektleder.

Han forteller at prosjektet har startet med å innhente informasjon fra familier i bydelen.

– Vi snakker med foreldre fra barnehager og helsestasjonen, og har spurt dem om hvis deres familie trenger hjelp, hva kan vi i de kommunale tjenestene gjøre for å gi den hjelpen de trenger på en best mulig måte.

Han forteller at utviklingen av Barnehjernevernet skal gjøres i tett samarbeid med innbyggerne. Å koble folks ønsker og behov med bydelens fagpersoner og fagkunnskap er nøkkelen til å sette sammen et best mulig tilbud. Derfor må de snakke med tiltrekkelig antall barn, foreldre og unge for å få et så helhetlig bilde som mulig.

Vanlige familier

Ressursgruppen av foreldre og familier som er med i prosjektet er ifølge Gravdahl-Egeland tilfeldig utvalgt. Det er vanlige familier med barn i bydelen, som i utgangspunktet ikke har erfaring med barnevernet. I det videre arbeidet er det et ønske å få til den samme informasjonsinnhentingen fra familier som har fått hjelp fra barnevernet.

– For å høre hvordan de opplever kontakten med barnevernet, sier han.

Førskolebarn og ungdom

Men det er ikke bare foreldre og de yngste barna som skal utvikle Barnehjernevernet. Bydelen samler også en fokusgruppe med ungdom som har erfaring med barnevernet. Dette arbeidet er de så vidt i gang med, sier Gravdahl-Egeland. I tillegg gjennomføres det samtaler med førskolebarn.

– Det er for å få perspektiver på hvordan voksne skaper gode relasjoner til barn.

Når tilbakemeldingene er hentet inn skal kunnskapen settes ut i praksis. Hvorvidt det betyr å endre måten man gir hjelp og støtte på, om det skal utvikles nye tjenester, eller om de ansatte trenger kunnskapspåfyll, vil tiden vise.

LES OGSÅ: Bydelsdirektøren: – Tør å bry deg om hvordan andre har det. Det er ikke glade jul for alle

Trygghet og tillit

Så langt har foreldre og familier som har vært med i ressursgruppene gitt tilbakemeldinger om viktigheten av trygghet for å våge å åpne seg. Tillit er et stikkord som går igjen, og at førstinntrykket er viktig. Den som kommer for å bistå familien bør kunne dele litt av seg selv for å innby til åpenhet og tillit.

– De bør vise at de er på lag og forstår at foreldre har gode intensjoner for sine barn. Fra førskolebarna har vi fått høre at hvis de har det vanskelig hjemme, så er det fint å kunne glemme det i barnehagen. Det skal være fokus på det som er vanskelig, men ikke for mye, sier Gravdahl-Egeland.

Ungdommene som har kommet med innspill har blant annet påpekt at ikke alle voksne trenger å spørre hvordan de har det, men at det er godt å ha noen voksen personer som de er trygge på.

På Glasshuset på Nordberg jobbes det med slik relasjonsbygging mellom ungdom og trygge voksenpersoner. Tilbudet har fått skryt fra byråden for å senke terskelen for ungdom til å søke hjelp når de trenger det. Les om tilbudet på Glasshuset her.

Tidligere i desember var det medieoppslag om at Bydel Østensjø i sitt arbeid med Barnehjernevernet har sendt ut spørreskjemaer til foreldre i barnehagene i bydelen, med spørsmål om blant annet alkoholbruk, og om de klapser barna sine. Noen slike spørreundersøkelser er ikke benyttet i Nordre Aker.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse