Ønsker at flere osloelever skal reise til utlandet

Espen Barth Eide sikret seg en selfie med skolebyråd TOne Tellevik Dahl og noen av Sommerskolen-elevene. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Når han står her sammen med oss, beviser det at også vi fra lille Norge kan påvirke internasjonalt, sier Sommerskole-elevene Srishti og Vilde. Onsdag besøkte visegeneralsekretær i FN, og tidligere utenriksminister, Espen Barth Eide, Nydalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.10.2017 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Barth Eide kom til Sommerskolen på Nydalen vgs. sammen med skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for å promotere byrådets internasjonale strategi for Osloskolen, som ble lagt frem i juni, der Osloskolen UT er et viktig tiltak.

Osloskolen UT er et eget utvekslingsprogram som gjør det mulig for elevene å ta hele Vg2 i utlandet.

– Verden er mer global enn før, og det er også arbeidslivet. Disse elevene vil ha behov for å snakke med kollegegaer og jobbe på flere språk, sier skolebyråden, som selv tok videregående i Frankrike.

300 reiser ut i dag

Tall fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) viser at flertallet av elevene som reiser utenlands i løpet av videregående i dag er jenter, de er spesielt motiverte og interesserte i å studere videre i utlandet. Og de fleste av dem kommer fra familier med god økonomi og høyt utdannede foreldre.

Den viktigste kilden elevene oppgir for informasjon om utveksling er familie og venner.

– Vi skal utvide utvekslingsprogrammene, og rådgiverne på skolene skal bli flinkere til å informere om mulighetene som finnes, sier Tellevik Dahl.

Slik skal tilbudet om å ta Vg2 utenfor Norges grenser nå enda flere osloelever. Omlag 300 elever tar deler av videregående i utlandet hvert år. Byrådet har ikke tallfestet en ambisjon om hvor mange som skal reise ut som følge av Osloskolen UT, men informasjon og tilbud skal bli bedre.

Kommunen skal blant annet inngå avtaler med flere læresteder i utlandet, og utvekslingsavtalene skal gjelde alle videregående skoler. I dag er det kun enkeltskoler som har utvekslingsavtaler med utlandet.

MER SPRÅK I SOMMERSKOLEN: Disse elevene lærer tysk i sommererferien, og får gratistur til Berlin i høstferien

Se bildet større

FNs visegeneralsekretær snakket til Sommerskolen-elever på Nydalen vgs. Han fikk blant annet spørsmål om hvordan verdenssamfunnet kan hjelpe barn som lever i krigsområder, FNs fremtidsmål, språk, atomvåpen og Donald Trump. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ikke god nok informasjon

Elevene Nordre Aker Budstikke møter på Nydalen synes ikke de har blitt informert godt nok om utvekslingsmulighetene som finnes i Osloskolen.

Ayesha Amer og Yasmin Ali, snart tiendeklassinger på Bjøråsen skole, og Zoia Hussain, som skal begynne på Vg1 på Kuben vgs., deltar denne uken på Sommerskole-kurset Science in English, der undervisningen gis på engelsk av engelske lærere.

– Det var først da jeg i fjor deltok på Keep it up!-kurset på Sommerskolen her på Nydalen at jeg fikk vite at det var mulig å reise utenlands på videregående, sier tiendeklassingen Yasmin.

I år har hun bestemt seg for at hun skal søke på Vg2 i England når den tid kommer.

– Jeg tror man må bli flinkere til å spre ordet mer. Vise de positive sidene av å gå på skole i utlandet, og hvilke muligheter som faktisk finnes, sier Zoia, på spørsmål om hva som skal til for at flere skal ta det samme valget.

De tre jentene har alle fått det meste av informasjon om utenlandsopphold fra venner eller søsken som har studert i utlandet.

Se bildet større

Ayesha Ameer, Zoia Hussain og Yasmin Ali sammen med Espen Barth Eide. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Gir økt forståelse

Espen Barth Eide har en lang internasjonal karriere bak seg, og selv om han gikk hele videregående hjemme i Norge, dro han ut for å studere.

– Men jeg er glad for at jeg både studerte i Norge og i utlandet. Det har gitt meg dobbelt opp av erfaring og inntrykk, sier han.

Han oppfordret Sommerskolen-elvene til å gripe muligheten om å ta deler av utdanningsløpet ute.

– Utdanning er ikke bare å tilegne seg konkret kunnskap. Det er bare halvparten av utdanningen. Den andre delen av en utdanning er å lære seg å lære nye ting. Jobbene mange av disse elevene skal ha om 20 eller 30 år finnes sannsynligvis ikke i dag. Samfunnsproblemene de skal løse kjenner vi ennå ikke til, sier Barth Eide.

– Ved å studere i utlandet lærer man ikke bare språk og kultur, men får også se ting og problemstillinger fra ulike perspektiver. Det øker forståelsen hos den enkelte.

SLIK ER SOMMERSKOLEN: Modige monstre, glitrende krystaller og kodeknekkere

Inspirerende

Se bildet større

Barth Eide i samtale med Srishti og Vilde. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Sommerskolen er med på å gi osloelever en forsmak på et utenlandsår, eller fremtidige studier i utlandet. I år har Sommerskolen hatt tilbud om elleve kurs i fremmedspråk for elever fra 3. trinn og ut videregående. Disse har vært i engelsk, tysk, fransk, spansk og kinesisk. Gjennom et samarbeid med Tech First UK hentes britiske lærere inn for å undervise både i språk og naturfag.

Srishti Misra, som begynner i Vg1 på Nydalen vgs. om halvannen uke, og Vilde Vandvik som nettopp er ferdig med videregående på KG, deltar i Keep it up!-kurset, og har blant annet lært engelsk debatteknikk.

Srishti er ikke fremmed for tanken om å ta Vg2 i utlandet, men er helt klar på at hun i alle fall vil studere ute. Vilde rakk ikke noe utenlandsår på videregående, men er også fristet til å søke studier i utlandet senere. De to syntes det var inspirerende å møte Espen Barth Eide.

– Norge er et lite land, men vi har fått folk helt til toppen i FN. Det viser at selv Norge kan bidra politisk internasjonalt, sier Srishti.

– Føler dere selv at det er mulig å kunne nå like langt med en internajsonal karriere?

– Ja, når han står her i dag og snakker med oss, er jo det et bevis på at det går an. Selv vi fra Norge kan ha en stemme ute i verden. Og med alt som skjer internasjonalt nå, er det inspirerende å se noen som gjør noe med det og som gjør en forskjell, sier Vilde.

Se bildet større

Espeb Barth Eide sammen med Srishti Misra og Vilde Vandvik. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse