Ønsker seg miljøgate på Tåsen

Rundkjøringen i Rolf Wickstrøms vei/Nordbergveien har hatt syv ulykker med myke trafikanter på ti år. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Bydelsutvalget synes beboerintitiativet er så godt at de ber Bymiljøetaten utrede muligheter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.05.2016 kl 16:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TÅSEN: Miljøgate i Kaj Munks vei/Rolf Wickstrøms vei? Ja, det er en idé som bør utredes videre, mener bydelspolitkerne i Nordre Aker.

Forslaget lå på politikernes bord under bydelsutvalgsmøtet 12. mai.

I rundkjøringen ved Tåsensenteret, i krysset Nordbergveien/Rolf Wickstrøms vei har det vært syv trafikkulykker i de siste ti årene, og alle har vært med gående eller syklende.

«Ulykkefrekvensen i krysset er da 0,08, som er over gjennomsnittet for tilsvarende kryss i Norge», ifølge et notat fra Asplan Viak med tall fra Nasjonal Vegdatabank, i forbindelse med utbyggingen på Tåsen senter.

SE BILDENE: Slik har Tåsensenteret utviklet seg gjennom tiårene, fra 1958 til i dag!

Ønsker miljøgate

Det er beboer Andreas Moxnes som har fremmet forslaget til bydelens politikere. Han skriver at det er 50 km/t-fartsgrense på strekningen mellom tunnelløpet ved Ullevål, til Nydalsbrua.

– Men svært mange biler (kjører) betydelig fortere, gjerne opp mot 80 km/t. Dette er skolevei for en av de største barneskolene i Oslo, med over 700 elever, skriver han, og legger til:

– Idag er det ikke mange veier innenfor/ved Ring 3 som har 50 km/t fartsgrense (og med muligheter for å kjøre betydelig fortere). Det er på tide å gjøre noe med denne strekningen også! Sognsveien er vel ganske sammenliknbart, der farten er satt ned sammen med fartsdempende tiltak.

En miljøgate vil bedre sikkerheten for skolebarna, øke trivselen og redusere forurensing i et urbant boligområde og bidra til å dempe vekst i biltrafikk, argumenterer han.

LES OGSÅ: Snart starter arbeidene i Tåsentunnelen: Stenger helt i sommer og trafikken sluses over Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei

Vedtaket

Bydelsutvalget er enig i forslaget om miljøgate, og vedtok 12. mai å «anmode Bymiljøetaten om å vurdere dette nærmere».

Men hva er en «miljøgate»? I saksfremstillingen til bydelsutvalget forklares det på denne måten:

«Hensikten med en miljøgate er å skape et tilrettelagt trafikkmiljø for alle brukere, der spesielt hensynet til gående og syklister er ivaretatt. Dette inkluderer godt skille mellom trafikantgruppene, lavere hastighet, beplantning og belysning og godt synlige og tilrettelagte krysningspunkter. En mest mulig trygg skolevei kan gjøre det nødvendig med over- eller undergang i Tåsenkrysset, eller svært lav hastighet for biler.»

Status Tåsen-utbygging

Se bildet større

Slik ser forslaget fra Tåsen Utvikling og NorgesGruppen om nytt Tåsensenter ut. FOTO: TÅSEN UTVIKLING AS/MEINICH ARKITEKTER AS/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

I sakspapirene som lå til grunn for bhandlingen i bydelsutvalget, står det forøvrig at Tåsen-området i kommuneplanen er «utpekt som kollektivknutepunkt som kan tåle høyere utnyttelsesgrad innen boligbygging».

T-banestasjonene Berg og Tåsen ligger i området, samt holdeplass for flere bussruter.

Reguleringsarbeidet for en utbygging av Tåsensenteret, med økning av
byggehøyde for selve senteret samt flere høye boligmoduler opp mot 10-12 etasjer, er i gang.

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om at Plan- og bygningsetaten er skeptiske til høyhusplanene på Tåsen.

«Nærliggende blokkbebyggelse vil sannsynligvis kunne utvides ytterligere, og nærliggende
eneboliger vil kunne ombygges til lavblokker. Utstrekningen av knutepunktet vil bli definert ved en eventuell områdeplan for Tåsen» står det i saksdokumentene.

Det er ifølge bydelen uklart hvem som er overordnet veimyndighet, om veien har riksveistatus, RV 150, eller om denne strekningen er blitt en kommunal vei etter at tunellen ble bygget.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse