– Oslo er Europas sykkelversting

KREVER POLITISK HANDLING: Det nyvalgte styret i lokallaget til Syklistenes Landsforbund krever politisk handling for å gjøre forholdende bedre for syklistene i Oslo. F.v. Lise Spikkeland, Torstein Bremset, Pål Jostein Didriksen og Morten Bruun. FOTO: HEGE BJØRNSDATTER BRAATEN

– Det er med livet som innsats, sier styremedlem i Syklistenes Landsforbund, Lise Spikkeland, om å sykle i Oslo. Nå krever forbundet politisk handling.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Oslo er som sykkelby en klart versting i Europa, og slik kommer det til å være i mange, mange år framover. For det skjer svært lite, sier nyvalg leder av lokallaget til Syklistenes Landsforbund, Torstein Bremset.

Sammen med resten av styret i forbundet krever han nå politisk handling for å bedre forholdene for syklister i Oslo.

– Det vi ser er at det er ikke mangel på kunnskap eller ekspertise det står på, det er rett og slett mangel på politisk vilje og handling, sier styremedlem, Morten Bruun.

Krever handling

Landsforbundet mener politikerne har sviktet i forhold til både en sammenhengende utbygging av hovedsykkelveinettet, som opprinnelig skulle vært ferdig i fjor, og tilrettelegging for syklister i indre by.

– Hovedveinettet er symptomatisk for sykkelpolitikken i Oslo. Den ble vedtatt i 1999 og skulle egentlig vært ferdig i fjor. Men det ble den ikke, den blir heller ikke ferdig i år, eller neste år eller året etter. Med det utbyggingsnivået vi har nå vil den ikke bli ferdig før i 2017, sier Torstein Bremset, som påpeker at ambisjonsnivået i 1999 var langt lavere enn det man har i dag, og at hovedsykkelveinettet derfor er et minimum av hva man burde forvente.

– I fjor ble det bygget 3,5 kilometer med sykkelvei i Oslo. Man kan selvfølgelig si at det er bra med noe, men samtidig vet vi at det omtrent ikke ble bygget ut noe i sentrumsområdene hvor behovet er størst, sier Bremset.

– Med livet som innsats

– Man sykler med livet som innsats i Oslo, sier styremedlem, Lise Spikkeland, og får støtte av styrekollega Pål Jostein Didriksen.

– Man blir skviset mellom fortau, biler, busser og gående, sier han.

Fram mot valget ønsker Syklistenes Landsforbund å presse politikerne til handling, og viser til byer som for eksempel København.

– I København er 37 prosent av alle reiser som foretas på sykkel. I Oslo er det til sammenlikning 4 prosent. I København har de turt å satse på å syklistene ved å for eksempel gjøre enkelte hovedinnfartsårer bilfrie, sier Torstein Bremset.

– Man kan vel også si det sånn at der København fjerner parkeringsplasser, der fjerner Oslo sykkelveier, sier Morten Bruun.

Landsforbundet krever nå at politikerne ferdigstiller hovedsykkelveinettet og at man samtidig lager et helhetlig sykkelveinett innenfor Ring 2, innen 2010.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse