Oslo får eget mobbeombud

Oslo får eget mobbeombud i 2017. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Som første kommune i landet får Oslo et ombud mot mobbing for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Mobbeombudet skal bidra til å sikre elever og barnehagebarn i Oslo et godt psykososialt miljø.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2016 kl 14:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta Mobbeombudet

Oslo kommunes mobbeombuds mandat

Det opprettes et ombud mot mobbing (mobbeombud) for Oslos barnehager, grunnskoler og videregående opplæring fra og med 01.01.2017 med følgende mandat:

1. Mobbeombudet er bystyrets ombud for barnehagebarn og elever i Oslo.

2. Mobbeombudet skal arbeide for barnehagebarn og elevers rett til et trygt og godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, og læring - og gir dem muligheten til å oppleve sosial tilhørighet. Ombudet skal arbeide mot alle former for mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering av barnehagebarn og elever i Oslo.

3. Mobbeombudets virksomhet skal omfatte offentlige og private barnehager, offentlige grunnskoler og videregående skoler, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven. Ombudets virksomhet skal ikke omfatte skoler etter voksenopplæringsloven eller fagskoleloven, men inkludere elever i alderen 16-19 år som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4 A ved en videregående skole. Ombudets virksomhet skal heller ikke omfatte lærlingene. Deres rettigheter til et godt psykososialt miljø skal følges opp av Elev- og lærlingombudet og bedriftenes verneombud.

4. Mobbeombudet skal være organisert som en egen enhet og utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk plasseres mobbeombudet under bystyret. Ombudet skal samarbeide med Elev- og lærlingombudet i Oslo.

5. Mobbeombudet skal bidra til at barnehagebarn og elever får sine rettigheter til et godt psykososialt miljø ivaretatt, og gi tilbakemelding til politiske og administrative myndigheter i Oslo om hvordan rettighetene blir ivaretatt.

6. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker.

7. Mobbeombudet kan veilede og rådgi i enkeltsaker og gå i dialog med barnehager og skoler i saker som er vanskelig å løse.

8. Viktige oppgaver for mobbeombudet vil være informasjon, forebygging, kompetanseheving og veiledning. Ombudet skal:
- synliggjøre og informere om sin rolle som mobbeombud. Informere om hvordan elever og foreldre kan ta kontakt, også anonymt.
- være tilgjengelig og synlig på sosiale medier og andre nett-arenaer som målgruppen bruker aktivt.
- være en informasjonsressurs og veileder for barn, elever og foreldre, skoleledere, lærere, barnehageansatte og andre som ønsker informasjon og hjelp vedrørende retten til et godt psykososialt miljø.
- bidra til å forebygge digital mobbing og drive veiledning i utfordrende situasjoner knyttet til denne type mobbing.
- samarbeide med aktører som arbeider med barn og unge, som eksempelvis Utdanningsetaten, skolene, bydelene, barnehagene, Elevorganisasjonen, Elev- og lærlingombudet, foreldreutvalg, PPT, skolehelsetjenesten, og frivillige organisasjoner.
- prioritere det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehagen og grunnskolen.

9. Ombudet skal legge frem en årlig rapport for sin virksomhet.

OSLO: Det fremgår av en pressemeling fra bystyret. Stillinger er utlyst, og søknadsfristen er 15. januar.

LES OGSÅ: Kommentaren som rørte tusener: Henriette (16) ble mobbet helt til hun begyte på Nydalen vgs.

Ordfører Marianne Borgen håper på mange gode søkere til stillingen.

Se bildet større

Marianne Borgen, her fra åpningen av Elverhøy skole i 2016. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

– Oslo skal være en god og trygg by å bo i for barn og unge. De aller fleste barn i Oslos barnehager og skoler trives, men vi vet at det også er mange barn som ikke har det bra. Vi voksne har et stort ansvar og jeg har store forventninger til Oslos mobbeombud, sier Borgen i pressemeldingen.

Ordføreren mener det er spesielt viktig å starte med holdningsskapende arbeid allerede i barnehagen.

– Jeg er veldig glad for at vi får et ombud også for barnehagebarn. Ombudet skal være en rådgiver og støttespiller for barnehager, skoler og foreldre. Med dette får Oslos barn og unge sitt eget ombud, som de også selv kan kontakte, sier Borgen.

LES OGSÅ: Torbjørn lanserte nettside mot mobbing på mobbefri skole

Forebyggende

Viktige arbeidsoppgaver for mobbeombudet blir å forebygge mobbing, dele relevant kunnskap, håndtere vanskelige enkeltsaker og påse at gjeldende lover og regelverk blir fulgt. Se mobbeombudets mandat vedlagt.

Mobbeombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Ombudet ansettes av bystyrets forretningsutvalg og rapporterer om sin virksomhet til bystyret.

LES OGSÅ: Vilde ble mobbet på stranda - har fått enorm støtte!

Ressurs

Bystyret vedtok opprettelsen av mobbeombudet 7. september i år, i en sak fremmet av byrådet.

Se bildet større

Tone Tellevik Dahl fra åpningen av Fernanda Nissen skole i 2016. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

– Altfor ofte hører vi om barn og foreldre som føler seg oversett i mobbesaker og at deres opplevelser bagatelliseres av skolen og kommunen. Med et eget mobbeombud får barn, unge og foreldre i Oslo en uavhengig tredjeperson som de kan få hjelp og veiledning fra i vanskelige saker, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Ombudet skal i tillegg være en ressurs for barnehager og skoler når de har behov for bistand og rådgivning i saker de sliter med å løse.

– Jeg er stolt av at vi er den første kommunen som ansetter mobbeombud og den første som får mobbeombud også for barnehage, sier Tellevik Dahl.

Mobbeombudet skal ansettes på åremål med en åremålsperiode på seks år.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse