ANNONSE
Annonse

Nå kan det bli slutt på parkering av tungtransport i Grefsenveien

Et velkjent syn langs Grefsenveien. Her like ved Disen trikkeholdeplass. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA (ARKIVFOTO)

Bydelspolitikerne har gjort et vedtak på at de vil ha lastebiler og annen tungtransport bort fra Grefsenveien.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: – Jeg har de siste månedene sett en økning i antall lastebiler (med henger), gravemaskiner og nå søppelbiler stå parkert i Grefsenveien, skrev en leser til Nordre Aker Budstikke i januar.

– Flere med meg syns det er relativt trist og lite hyggelig å ferdes i nærmiljøet når det er så mange biler parkert. Dette medfører også flere trafikkfarlige situasjoner, skrev hun videre.

Tok saken til bydelsutvalget

Siden Nordre Aker Budstikke omtalte parkeringspraksisen i januar, har temaet kommet opp hyppig.

Tidligere i år var nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker, Ingeborg Briseid Kraft (V), på befaring i Grefsenveien etter at beboere hadde tatt kontakt og varslet om utfordringer med parkerte lastebiler langs veien.

Overfor naboer og lokalavis lovet Kraft å ta saken videre til bydelsutvalget, og mandag denne uken ble saken behandlet i miljø-, plan- og samferdselskomiteen i bydelen. Komiteen gjorde følgende vedtak:

«Bydel Nordre Aker mener at dagens situasjon i Grefsenveien mellom Disen og Glads vei holdeplasser er uholdbar. Fremmedparkering av tungtransport hører ikke hjemme i en sterkt trafikkert gate der fotgjengere, syklister, kollektivtransport og biler må konkurrere om plassen. Dagens parkeringssituasjon hindrer sikt og øker faren for alvorlige ulykker.

1. Bydel Nordre Aker ber om at Grefsenveien mellom Disen og Glads vei holdeplasser reguleres med skilt som begrenser parkeringen slik at bare personbiler kan parkere i området. Det settes opp skiltkombinasjon 552 + 807.1 eller tilsvarende. Restriksjonene må ha gyldighet mellom Disen holdeplass og Glads vei holdeplass i begge kjøreretninger.

2. Bydel Nordre Aker ber om at det tilrettelegges for parkering av tunge biler på bedre egnede plasser i byen slik at ikke problemet forflyttes til andre veier som er like lite egnet.»

LES OGSÅ: Oslo Grønn Ungdom: «Vi trenger sykkelvei, ikke lastebiler!»

Saken fortsetter under faktaboksen.

Fakta

Skilt 552 Parkering

Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering.

Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.

Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 «Parkering», skilt 370 «Stans forbudt», skilt 372 «Parkering forbudt» eller til skilt 376 «Parkeringssone».

Underskilt 807.1 Personbil

Symbolene 807.1-807.9 benyttet på underskilt betyr at hovedskiltets regulering eller informasjon gjelder vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe.

Symbol på underskilt til skilt 552 «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe.

Kjøretøy- eller trafikantgruppe kan unntas fra hovedskiltets regulering med symbol brukt sammen med teksten «Gjelder ikke» eller «Unntatt».

Kilde: Statens Vegvesen

Trafikkfarlig

Ingeborg Briseid Kraft er som initiativtaker til saken, fornøyd med vedtaket. Hun forteller at hun har fått tilbakemelding fra beboere i Grefsenveien om at det er i tråd med deres ønsker.

– Hvis vedtaket blir tatt til følge vil beboere fortsatt få parkere gratis mens det blir parkeringsforbud for tungtransport.

LES OGSÅ: Deler av Nordre Aker får beboerparkering sommeren 2018. Se hvilke områder, her

Hun viser til at de parkerte lastebilene sperrer veien og skaper trafikkfarlige situasjoner.

– Bilister og syklister må kjøre langt ut i veien for å få fri sikt, sier Kraft, og påpeker at et stort antall barn har Grefsenveien som skolevei.

LES OGSÅ: Rosabuss-tilbudet kan bli utvidet allerede neste år

Ingeborg Briseid Kraft (V), nestleder i bydelsutvalget. Foto: UTLÅNT

Behandles i desember

I midten av desember behandles saken i bydelsutvalget og så blir det opp til Bymiljøetaten om de vil følge opp vedtaket fra bydelen.

Etaten har tidligere ikke vært veldig positive til et parkeringsforbud i denne delen av Grefsenveien.

– Bymiljøetaten har vært svært opptatt av fremkommeligheten for trikk og sykkel i forbindelse med oppgradering av Grefsenveien fra Disen og ned til Storokrysset, og så synes de det er greit at tungtransport sperrer veien fra Disen og oppover? Det henger ikke på greip, sier hun.

LES OGSÅ: Oppgraderingen av Grefsenveien: – Det vil bli problematisk å ferdes i Grefsenveien, særlig for bilister

Kraft viser også til det andre punktet i vedtaket om at det må tilrettelegges for parkering av tunge biler, helst utenfor sentrum.

– Ellers flytter man bare problemet til et annet sted i byen, avslutter hun.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse