Oslo kommune har pengene i banken

Det er ikke bare små kraftkommuner som har lånt hundretalls millioner gjennom Terra Fonds for å investere i USA. Haugesund kommune skal ha lånt over 200 millioner kroner. Oslo kommune har pengene i banken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.11.2007 kl 13:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Til tross for at Terra Fonds holder til i Akersgata i Oslo har selskapet aldri prøvd å selge sine tjenester til Oslo kommune.

- Vi har aldri vurdert å gå inn på noe slikt, sier Terje Ruud, finanssjef i Oslo kommune, til Lokalavisen.

Han understreker at Oslo kommune aldri har vurdert å gå inn på slike investeringer.

- Hadde vi blitt kontaktet, så ville svaret vært et kontant nei. vi, ville aldri gått inn på noe slikt. Oslo kommune har et finansreglement som er veldig strengt. Vi foretar ikke noen investeringer i utenlandske verdipapirer overhodet. Når vi investerer er det mer kortsiktig, ut i fra likviditetsmessige betraktninger. Akkurat nå har vi våre innskudd i bank.

- Hvor store beløp er det snakk om?

- Jeg kan ikke opplyse om hvor mye, svarer Ruud.

- Ville det ikke vært mer fristende med ordninger fra for eksempel Terra Fonds som gir mulighet for langt høyere avkastning enn i bank?

- Det finnes ikke noe som sikrer skyhøy avkastning. Om det finnes, så er det noe galt. Jeg kan ikke forstå hvordan andre kommuner i Norge har kunnet gå inn på slikt som vi nå hører og leser om. Jeg synes det burde slått inn mekanismer lenge før, sier Ruud.

Følger finansreglementet

Han bekrefter at forholdene rundt kommunene som nå sliter er det store samtaleemnet i kommunens finansavdeling i Oslo.

- Vi føler oss så fjernt fra disse problemstillingene at vi ikke behøver vurdere eller revurdere noen av våre disposisjoner, sier Ruud.

- Alle norske kommuner skal ha et finansreglement. Det ble gjort en endring i Kommuneloven som trådte i kraft i 2001. Da ble samtlige kommuner pålagt å lage et finansreglement. Vi ble pålagt å bruke uavhengige eksperter under utarbeidelsen, og kommunerevisjonen ble pålagt å gi sine uttalelser til reglementet. Senere i 2001 kom det en egen forskrift for finansreglementet. Ut ifra det faktum at samtlige kommuner skal ha et slikt reglement synes jeg det er veldig rart at noen kommuner har funnet det mulig å gjøre risikable investeringer i utlandet, sier finanssjef Terje Ruud i Oslo kommune til Lokalavisen.

Ikke kontaktet

Han vil ikke uttale seg om hvorvidt haugesund kommune eller andre har brutt norsk lov.

- Har du noen teori på hvorfor Terra ikke har forsøkt å selge sine produkter til sin hjemkommune Oslo?

- Nei!

- Er det fordi de antok at dere ikke er lettlurte nok?

- Jeg vet ikke. De andre kommunene er i hovedsak kraftkommuner med høye inntekter. Oslo kommune har ikke slike inntekter. Det kan være en årsak.

- Men Haugesund er vel mer lik Oslo enn de små kraftkommunene?

- Det er kanskje riktig. Men jeg vet som sagt ikke hvorfor Oslo ikke har blitt kontaktet, avslutter finanssjef Terje Ruud.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse