Oslo Vei - dyrest i by'n?

Torbjørn Togstad og arbeidsgruppa jobber videre for å få til en for beboerne tilfredsstillende løsning.

Grefsen: De siste ukene har det vært hektisk møtevirksomhet i høyspentsaken. Utgangspunktet var Oslo Veis "spleiselags-konkurranse" mellom beboerne la...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.04.2006 kl 14:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: De siste ukene har det vært hektisk møtevirksomhet i høyspentsaken. Utgangspunktet var Oslo Veis "spleiselags-konkurranse" mellom beboerne langst tre alternative nedgravingsstrekker på Grefsen/Loftshus.

Berørte vel og boligselskap har gjennom arbeidsgruppa kommet frem til et forslag til nedgraving som dekker alle de 3 foreslaatte traseene til Oslo Vei; Et lenger strekke enn "en-kilometer'n som Oslo Vei har foreslått - med hele 1660 meter. Fra mast rett vest for Gamle Kjelsås vei til Mons Søviks plass.

I samråd med beboerne kom gruppa frem til at et lenger strekke er den beste løsningen. Dette vil da dekke hele strekningen som omfatter alle de 3 traseene Oslo Vei har foreslått.

Oslo Vei dyrest?

I følge gruppas leder, Torbjørn Togstad (Øvre Grefsen Vel), er mange villige til å bidra økonomisk.

– I tillegg har Oslo kommune sagt ja til å dekke deler av kostnadene, på lik linje med de andre grunneierne. I utgangspunktet hadde Oslo Vei ikke fått noe tilsagn om støtte fra Oslo Kommune. Hafslund Nett har bekreftet at de ikke vil kreve oppgradering av linjene ved denne planlagte nedgravingen – noe som ville økt prisen ytterligere. Oslo Vei derimot har igjen vist seg som en lite samarbeidsvillig medspiller. De har sagt seg villige til å ta jobben med å grave ned hele strekke, men meterprisen er vitterlig nok enda høyere enn den Oslo Vei opererte med i "spleiselag-konkurransen", sier en oppgitt Togstad.

Han forteller at Oslo Vei har priset 1660 meter nedgraving av høyspentlinjenene til 37,5 millioner kroner!

Beboerne forventes å dekke rundt 15 millioner kroner - og det er circa den samme sum beboerne Oslo Vei håpet på av beboerne langs en av de tre foreslåtte "en-kilometerne", men med denne løsningen blir totalen delt på flere beboere, og i tillegg kommunen.

– I kostnaden for 1660 meter nedgraving ligger det Oslo Vei kaller en "usikkerhet i prosjektet" som de alene har priset til fem millioner kroner. Vi stiller oss

uforstående til at denne "usikkerheten" har dukket opp nå – i forbindelse med de ekstra 660 meterne, sier Togstad.

Bytte leverandør

Arbeidsgruppa har sammenlignet priser fra andre entreprenører, og det er ingen tvil om at Oslo Vei kan være "dyrest i by'n". – Blant annet har Eiendoms- og byfornyelsesetaten satt i gang nedgraving av høyspentlinjer på Ensjø. De har fått tilbud på 17.700 kroner per nedgravd meter. Til sammenligning er Oslo Veis tilbud til beboerne på Grefsen/Loftshus på 22.600 meter. I tillegg er kabelen på Ensjø etter det vi har fått opplyst fra Hafslund en i utgangspunktet dyrere kabel å grave ned, sier Togstad.

Kanskje på tide å bytte "nedgravings-leverandør".

– Ja det er klart vi vurderer det. Men uansett har vi sendt ut informasjon til beboerne om siste utspill til Oslo Vei. Vi får høre hva de synes - og eventuelt hvor mye de er villige til å betale for de ekstra 660 meterne. Så får vi se hva videre strategi blir, sier Togstad.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse