Oslo Vei presser gjennom budkonkurranse

Leder av arbeidsgruppa i høyspentsaken synes det er beklagelig at Oslo Vei AS ikke vil samarbeide med beboerne om en for alle akseptabel løsning i nedgravingssaken.

Grefsen/Lofthus-beboerne samlet fem millioner til 660 meter ekstra nedgraving av høyspentledningene. – Oslo Vei AS vil likevel ha budkonkurransen om en-kilometeren, sier Torbjørn Togstad i arbeidsgruppen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.04.2006 kl 13:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Grefsen: Beboerne i høyspentsaken samlet seg om en lengre nedgraving enn en-kilometeren, som Oslo Vei AS er pålagt å gjøre i henhold til reguleringsplan for området. Et 1660 meter langt strekk dekker alle de berørte beboerne, som nå har gitt sine tilbakemeldinger til arbeidsgruppen. Totalt har beboerne samlet fem millioner til 1660 meter nedgraving. Arbeidsgruppa ved leder Torbjørn Togstad beklager at Oslo Vei likevel ikke er interessert i en for beboerne akseptabel løsning.

- Overpris– Fem millioner kroner fra oss, i tillegg til at Oslo kommune har bekreftet at de vil bidra etter samme foredlingsnøkkel som beboerne, mener vi langt på vei burde bidra til finansiering av 660 meter ekstra. Oslo Veis pris på 37.5 millioner kroner for nedgraving av hele strekningen (en kilometer pluss 660 meter), er inkludert et forventet beboerbidrag på 15 mill kr. Det oppfatter vi som en overpris for å trumfe gjennom den opprinnelige budkonkurransen i nedgravings-prosjektet på en-kilometer. Ene og alene for å suge mest mulig penger ut av beboerne. Opplysninger vi sitter på fra andre tilsvarende nedgravinger gir helt andre, mye lavere summer. Oslo Vei solgte tomten i Grefsenkollveien 14 for hele 25 millioner kroner, og har allerede hatt en stor inntjening, sier han.

Støtte fra lokalpolitikerne

Togstad forteller at arbeidsgruppa ønsker saken behandlet av byrådspolitikerne.

– Våre lokale politikere i MPS (miljø- plan- og samferdselskomiteen) og øvrig bydelsutvalg i Nordre Aker har støttet beboerne i denne saken. Det er gjort vedtak som bydelspolitikerne ønsker behandlet i bystyret, sier Togstad.

Arbeidsgruppen forsøkte å få til et møte med Petter N Myhre, byråd for Miljø og Samferdsel, som representerer eieren av Oslo Vei og også Hafslund Nett. Myhre møtte ikke selv, men sendte kommunaldirektør Jo Frisch og en saksbehandler.

– De hadde stor sympati og forståelse for vår sak, og lovet å presentere dette for byråden. Etter dette har den store stillheten senket seg og det kan vel tyde på at dette er en sak som eierne til Oslo Vei ikke ønsker å ta stilling til, lurer Togstad.

Byråden svarer

Byråd Peter N. Myhre bekrefter å ha mottatt saken til orientering fra kommunaldirektøren, men understreker at dette dreier seg om et sivilrettslig spørsmål.

– Selv om Oslo kommune eier Oslo Vei, kan vi ikke blande oss inn. Dette er et sivilrettslig spørsmål, og vi kan ikke forskjellsbehandle Oslo vei vis-à-vis konkurrenter. Oslo Vei er et eget rettssubjekt som må få operere på egen hånd, sier byråden.

Beboerinitiativ

Torbjørn Togstad mener det ikke er snakk om å forskjellsbehandle Oslo vei vis-à-vis konkurrenter.

– Vi ønsker svar på om politikerne i fremtiden ønsker praksis med blant annet budkonkurranser i regi av kommunalt eide selskaper, for å gjennomføre vedtatte reguleringsplaner? Etter vårt syn er det uakseptabelt at en kommunalt eid bedrift som i utgangspunktet har fått sin kapital fra skattebetalerne, spiller beboere ut mot hverandre i en budkonkurranse for å tjene penger på en nedgraving som Oslo Vei er pålagt i en reguleringsplan. Det er uhørt at tilfeldige beboere skal manipuleres og settes opp mot hverandre i budkonkurranser og beboerbidrag - i det som i utgangspunktet er utbygging av infrastruktur og et samfunnsansvar, sier Togstad.

– Vi håper bydelspolitikernes initiativ overfor bystyret fører frem. Uansett, hvis vi ikke mottar et tilfredsstillende svar fra byråd Peter N. Myhre og øvrige politikere vil vi vurdere å foreta et "beboerinitiativ". Med 300 innsamlete underskrifter må saken behandles i bystyret, sier Togstad.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse