– Oslos flotteste skoleområde

En bilvei hører ikke hjemme i en skolegård. Det mener f.v. Ola Elvestuen (V), FAU-leder Erik Skei, FAU-representant Bent Gether-Rønning, Knut Even Lindsjørn (SV) og Tone Tellevik Dahl (Ap).

Det kan bli en realitet på Grefsen, dersom trafikken legges utenom Kapellveien, mener SV, Ap, og Venstre i bystyret.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.03.2009 kl 09:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Ola Elvestuen (V), Tone Tellevik Dahl (Ap) og Knut Even Lindsjørn (SV) valgte å ta skoleområdet på Grefsen i nærmere øyesyn, etter at byråd Merete Agerbak-Jensen (H) i et brev gir uttrykk for at stengning av Kapellveien og forlengelse av Glads vei, likevel skal utredes i forbindelse med reguleringsplanen for «nye» Grefsen skole.

Trafikksikkerhet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Grefsen er enige om at Kapellveien, som i dag deler skolegården og idrettsbanen nedenfor, må stenges for gjennomkjøring. De har regnet ut at det daglig er mellom 2000 og 4000 krysninger av Kapellveien i skoletiden.

– Uavhengig av hvor i skolekretsen foreldrene bor, er de enige om dette, sier FAU-leder Erik Skei og politisk representant i FAU, Bent Gether-Rønning (H), som selv bor på Lillo.

– Jeg tror den beste løsningen for skolen vil være å stenge Kapellveien og legge til rette for trafikken utenom skoleområdet, sier Gether-Rønning.

De får støtte fra bystyrepolitikerne.

– Vi kan slå fast at det vil være meget uheldig å dele skoleområdet, sier nestleder i kultur- og utdanningskomiteen, Knut Even Lindsjørn (SV).

– Hvis man skulle bygge en helt ny skole, ville man ha lagt en bilvei gjennom skolegården? Nei! sier Tone Tellevik Dahl (Ap), nestleder i byutviklingskomiteen.

Viktige signaler

FAU har tidligere foreslått flere mulige løsninger for å sikre trafikksituasjonen rundt skolen. Omlegging av Kapellveien nedenfor idrettsbanen, og forlengelse av Glads vei – som allerede er regulert til å fortsette forbi kirkegården på oversiden av skolen – er blant disse.

Bystyrepolitikerne vil ikke konkludere med hva som vil være den beste løsning, før alle alternativene er skikkelig utredet. Noe de mener tilbakemeldingene fra Agerbak-Jensen tyder på at vil bli gjort.

– Byråden har forstått signalene våre. Saken er inne på et riktig spor, sier Ola Elvestuen (V), leder av byutviklingskomiteen.

– Bydelen er viktig

– Det vil få konsekvenser å stenge veien. Derfor må vi lytte til bydelen og naboene, sier Elvestuen, Lindsjørn og Tellevik Dahl, som mener de lokale tilbakemeldingene fra den kommende høringsrunden vil være avgjørende før bystyret fatter et vedtak.

De tre understreker at det er viktig med en løsning som ikke forsinker planarbeidet, og som er til det beste for sikkerheten og den totale trafikksituasjonen i området.

– Jeg håper vi får et mest mulig helhetlig skoleanlegg, sier Tellevik Dahl.

– Barnas sikkerhet er det viktigste. Her har vi mulighet til å skape Oslos flotteste skoleområde, avslutter Lindsjørn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse