Over 10.000 brøyteklager så langt i vinter

Dype hjulspor i Bregneveien. (Leserfoto)

Bymiljøetaten har mottatt rekordmange henvendelser i vinter. Men de har retten på sin side når snøen freses inn i hagen din.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.02.2018 kl 14:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: – Vi har siden vinteren startet fått inn 10.566 henvendelser gjennom BYMelding. Dette er alt fra klager til ønsker og henstillinger, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

I en vinter der det så langt er strødd 22.000 tonn med grus på glatte veier, ifølge NRK, har også 1800 fotgjengere i Oslo havnet på legevakten. 38 prosent har fått påvist bruddskader Rapportene på dårlige brøytede veier i Nordre Aker har vært mange.

LES OGSÅ: «Mangelfull snørydding i Oslo – Hver vinter bygger det seg opp dype hjulspor av is i gatene og en såle av is på fortauene»

Se bildet større

Slik ser det ut i Bregneveien på Nordberg. (Leserfoto)

Behandles fortløpende

Hvordan behandles klagene som kommer inn til Bymiljøetaten? Lesere som har kontaktet Nordre Aker Budstikke sier de har meldt fra flere ganger, uten at det skjer noe særlig.

– Saker som gjelder brøyting og strøing behandles fortløpende av våre entreprenører. Vi kontrollerer på et overordnet nivå, sier Kongsteien om meldingene de mottar gjennom BYMelding. Videre opplyser han:

  • Ønsker om bortkjøring av snø/snøfjerning registreres og legges inn i køen for ønsker av denne tjenesten.
  • Generelle tilbakemeldinger tas til etterretning eller svares på gjennom vårt saksbehandlingssystem.

LES OGSÅ: Elgen vandrer i hagene på grunn av mye snø. Onsdag måtte denne bøte med livet

Brøyting i hager

Torsdag skrev vi om frustrerte beboere i Doktor Smiths vei på Grefsen som hadde fått snøen som ble frest opp fra gata dumpet inn i hager og oppkjørsler.

Se bildet større

Til venstre: Slik så det ut i oppkjørselen til en eiendom i Doktor Smiths vei torsdag morgen, etter at brøytebilen hadde frest vekk snø fra veien. Til høyre: Noen timer med skuffing, og en brukket spade senere, forteller beboeren. (Leserfoto)

Bymiljøetaten opplyste at dette er gjort helt i tråd med retningslinjene for fjerning av snø i boliggater.

– Det virker brutalt og rått når snø og is freses inn i hager og rundt trær, det har vi forståelse for, men tjenesten er levert som bestilt. Utfresing av snø benyttes der det er arealer ved siden av veien som kan benyttes til slikt. Alternativet er å vente enda flere uker på å få fjernet snøen dersom snø skal kjøres til deponi, sa Joakim Hjertum, seksjonssjef for Veiforvaltning i Bymiljøetaten.

Fra flere hold har det blitt kommentert at dette er praksis også i deres nabolag.

En leser på Nordberg forteller om at det er frest snø med salt inn i hekken i Bregneveien.

– Det er nytt av året. Tidligere har de kun bøyd gjerdestolper. Sporene gjør innkjøring til eiendom særs risikofylt. Her ligger latente kostnader til utbedring av plen samt store muligheter for sammenstøt med andre trafikanter eller portstolper, skriver han.

Dette sier lovverket

Se bildet større

Brøytet snø i hager på Nordberg. (Leserfoto)

Om praksisen med å brøyte boligveier, skriver Bymiljøetaten på sine nettsider:

  • Boligveier er det mindre trafikkerte veinettet i Oslo. Disse har snødekke gjennom vinteren og strøs med grus.
  • Veinettet med fortau, turveier og gang- og sykkelveier brøytes innen 9 timer etter at det har kommet 5 cm snø.
  • Veinettet med fortau og gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Det strøs med grus på disse veiene.
  • For fortau mellom Ring 1 og Indre by grense starter brøyting når det har kommet 3 cm snø. Fortau langs hovedvei brøytes inne 5 timer, mens fortau langs boligvei brøytes innen 9 timer.
  • Vi må alltid prioritere sikkerhet og fremkommelighet, derfor må vi noen ganger brøyte snø inn på private eiendomer.

Det er naboloven som regulerer hvordan du skal forholde deg til naboens eiendom. I paragraf 2 står det at «Ingen (…) må sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen».

Det betyr at naboen ikke kan lempe sin snø over i din hage, men for kommunen er det annerledes.

– Når det gjelder måking av snø fra offentlig vei og over på eiendommer langs veien må man ta hensyn til hvor viktig det er for fellesskapet at offentlige veier holdes kjørbare om vinteren. De ulempene du som nabo til veien påføres, anses som et nødvendig onde for at veien skal holdes kjørbar, og er derfor ikke i strid med naboloven, sier advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund.

Kommunene Bymelding finner du her. Du kan også melde fra om manglende snøfjerning (bortkjøring av snø) til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

LES OGSÅ: «Synes du det er vanskelig å gå når det er glatt, oppfør deg som en voksen og ta ansvar!» – Sutrer vi for mye?

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse