Overraskende få klager

Midlertidige godkjenninger i henhold til forskriften for miljørettet helsevern kan klages inn for Fylkesmannen. - Overraskende få klager, sier seniorrådgiver Marius Vamnes.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.11.2007 kl 11:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslo: Vedtak - eventuelt midlertidige godkjenninger for skole og barnehager i henhold til forskrift for miljørettet helsevern - truffet av bydelsoverlegen, kan påklages.

FAU kan klage- FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) eller andre kan påklage vedtak truffet av bydelsoverlegen, i medhold av forskriften. Klagen må første sendes underinstansen (bydelsoverlegen), som skal ta stilling til om vedtaket bør omgjøres. Hvis bydelsoverlegen opprettholder sitt vedtak, skal klagesaken oversendes Fylkesmannen - i henhold til forvaltningslovens § 33 og kommunehelsetjenestelovens § 4a-12, forklarer seniorrådgiver Marius Vamnes hos Fylkesmannen.

Få klager

Fylkesmannen kan treffe nytt vedtak i saken, oppheve vedtaket, og sende det tilbake til bydelen for ny behandling. Eller så kan Fylkesmannen opprettholde bydelens vedtak.

- Dersom Fylkesmannen mottar klager direkte fra FAU eller andre klageberettigede, vil Fylkesmannen normalt kun oversende klagen til bydelen, med en anmodning om at bydelen starter behandling av klagen, sier Vamnes, som forteller at det er overraskende få som bruker ovennevnte klagerett.

- Vi har kun registrert én klage i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v, i løpet av de seneste årene. Og den gjaldt en Oslo skole som ønsket å utvide elevantallet i forhold til areal, sier Vamnes

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse