Påpeker dårlige fysiske forhold for pasienter på sykehuset

Gaustad sykehus. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Under et besøk til seksjon for psykosebehandling, Gaustad, ved Oslo universitetssykehus i oktober 2017, fant Sivilombudsmannen at de fysiske forholdene ved seksjonens skjermingsenheter var kritikkverdige.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.03.2018 kl 10:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GAUSTAD: Sivilombudsmannen har publisert en rapport etter et besøk til Oslo Universitetssykehus (OUS), seksjon for psykosebehandling, Gaustad 17.-19. oktober 2017.

Seksjonen har tre døgnenheter, alle med lengre tids innleggelser. Det er to sikkerhetspsykiatriske enheter og én post for behandling av psykoser ved seksjonen.

Ombudsmannen fant at de fysiske forholdene ved de to sikkerhetspsykiatriske enhetene var dårlige.

Lokalene var slitte og gamle. Aktivitetene fant sted i andre bygg og dette satte begrensninger for pasientenes bruk av tilbudene. Mange av pasientene hadde restriksjoner i sin bevegelse utover institusjonen og dens nærområde.

Det skriver Sivilombudsmannen i en pressemelding.

Se bildet større

Gaustad syekhus. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Dårlig forfatning

– De fysiske forholdene, aktivitetstilbudet og tilgjengeligheten av disse, blir særlig viktig når pasienter over lang tid ikke har mulighet til å bevege seg utenfor institusjonen, sier Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, i pressemeldingen.

Sikkerhetsenhetenes skjermingsavsnitt var i spesielt dårlig forfatning, og med rom helt uten eller minimalt med møbler. Skjermingsavsnittene ble også brukt til å ta imot de aller fleste pasientene som ankom sikkerhetsenhetene.

– Forholdene ga en lite verdig velkomst for pasientene, sier ombudsmannen.

Også skjermingsavsnittet ved psykoseenheten fremsto som uegnet. Dette bestod av kun ett rom, som i tillegg ikke hadde møbler utover en seng, og med to små vinduer med barrer høyt plassert på veggen. Seksjonen erkjente selv at dette avsnittet var lite egnet for lengre tids opphold. På alle enheter kunne pasienter være skjermet over lengre tid, i noen tilfeller i flere måneder, selv om det var mange skjermingsforløp som kun varte i noen timer eller få dager.

Redusert tvang

En gjennomgang av dokumentasjonen viste at seksjonen hadde relativt lav forekomst av beltelegginger og andre tvangsmidler, og hadde de siste årene hatt fokus på å forebygge slik tvang. Mange ansatte viste høy faglighet og etisk standard, og fremsto som godt trenet i omsorgsfull og konfliktdempende kommunikasjon.

– Behandles med respekt

Nordre Aker Budstikke har spurt Oslo Universitetssykehus hvordan de forholder seg til kritikken fra Sivilombudsmannen, og hva er som gjort/vil bli gjort for å bedre forholdene tilsynet mener ikke er bra nok?

– Først vil vi påpeke at vi er glad for denne gjennomgangen. Vi tar kritikken til etterretning og vil bruke rapporten i vårt interne kvalitets- og forbedrings arbeid, svarer Thor Børre Sangesland, avdelingsleder for Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling ved OUS, i en s-post til Nordre Aker Budstikke.

Han skriver at rapporten sier at pasientene i seksjonen blir behandlet med respekt og medmenneskelighet av de ansatte, og at pasientene formidler at de føler seg trygge på sin personlige sikkerhet under innleggelsen.

Ønsker lokaler med bedre standard

– Videre fremhever rapporten de ansattes høye faglighet og etiske standard, og at de fremstår som godt trent i å ha en så lite konfliktskapende kommunikasjon som mulig. Dette er en tilbakemelding som vi er glade for og setter stor pris på, skriver Sangesland.

– Vi er ikke uenig i rapportens beskrivelse av lokalene på Gaustad. Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker å tilby våre pasienter lokaler med en bedre standard. Vi vil benytte rapporten til å gå igjennom byggene generelt, og skjermingsavsnittene spesielt, og se hva vi kan utbedre, legger han til.

LES OGSÅ:

Psykologen: «Du skal ikke gi opp, men du kan selge de bærene du har»

Når du er 90 år, og ikke føler deg gammel nok for seniorsenteret...

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse