- Parkbarna må få barnehage-ansiennitet

Damefallet Barnepark er populær – og "tante Marit" til venstre har allerede holdt driften i gang i 45 år, ellers på bildet (fra venstre) Nicolay Kopaas, Kristine Moody, Camilla Bentzen, Magnus Moody, Lisa Standal, Christine Standal.

- Hvis ikke park- barna får ansiennitet på lik linje med andre i barnehagekøen, tør ingen la være å søke barnehageplass så snart fødselsnummeret er på plass, sier tobarns mor Kristine Moody.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke (NAB) om storfornøyde foreldre til barn i Kløverveien og Nordberg barneparker. Men foreldrene frykter for parkalternativets fremtid.

Ansiennitet og fri startdato- Nye forskrifter foreslår at ansiennitet i barnehagekøen skal gjelde fra barnet får sitt fødselsnummer, og foreldrene dermed kan sende inn søknad. Hvis bystyret vedtar endringen, er det viktig at også barnehageskjemaets mulighet til fritt å velge hvilken dato man ønsker plassen fra, består. Hvis ikke blir det mange som ikke "tør" annet enn å ta plassen når den måtte komme, og droppe andre alternativer som for eksempel park. Og det blir synd. Parkene er et flott, rimelig friluftstilbud, som appellerer til de som ønsker seg mer hjemmetid med små barn - kombinert med noen timers parkavlastning midt på dagen. Men selvfølgelig er parkene er også en grei, midlertidig løsning for de familiene som venter på barnehageplass, sier Kristine Moody, som har/har hatt to barn i Damefallet park.

Skvises

- Hyggelig at barnehagebyråd Torger Ødegård (H) uttaler til NAB at han gjerne vil beholde parkene. Men han vet nok bedre enn de fleste at parkene i realiteten skvises av makspris i barnehagen på den ene siden, og av regjeringspartienes tvisyn på kontantstøtten på den andre siden, sier Moody.

De tre gjenværende parkene i bydelen er privatdrevet. En parkplass koster rundt 1300 kroner per måned. Og parkene holder åpent tre – fire timer per dag. Bydelen betaler husleien til kommunens Omsorgsbygg, som eier anleggene. Drifterne står for vedlikeholdet. Parkene er ikke en del av det ordinære barnehage-opptaket, og parkdrifterne må selv sørge for nok rekruttering.

- På grunn av den korte åpningstiden er parkene mest interessante så lenge de ligger i folks nærmiljøer. Derfor er såkalt "kritisk masse" så viktig. En høst er det kanskje to-tre barn for lite til at det går rundt for parkdrifterne. Nedleggelsene kommer fort. Da blir en berikende del av bybildet borte, og foreldrenes valgfrihet ugjenkallelig innskrenket.

Informasjon

- "Parkansiennitet" – kombinert med retten til selv å velge startdato på barnehageplass – er viktig for parkenes fremtid. Men bydelene kunne tjene på å bli bedre til å informere om alternativene. Oslo er en by med mange innflyttere, og parktilbudene er ikke kjent for alle. Det ville vært flott og imøtekommende av bydelene om de obligatorisk informerte foreldre med barn i barnehagekø om at det finnes alternativer, sier Moody.

- Problemet i dag er at det å beholde en parkplass er å gamble med barnehageplassen. Hyggelig at barnehagebyråd Torger Ødegård (H) ønsker at parkene består, slik han uttalte til NAB forrige uke. Oslo Høyre er opptatt av valgfrihet i alle andre sammenhenger, og jeg håper partiet også gjør de små grepene som skal til for å sikre at småbarnsforeldrene beholder parkalternativet, slik det er i for eksempel i Bergen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse