ANNONSE
Annonse

Parkeringsplasser til det nye torget her

Parkering til det nye planlagte torget forslås her Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Nye Grefsenplatået som torg- og møteplass tar form: Taxi-holdeplassen foreslås flyttet, og nye parkeringsplasser skal etableres ved Sverre Enevolds plass. I tillegg til innsnevring av Grefsenveien.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Og grøntarealet som går med til parkeringsplasser på Sverre Enevolds plass, skal erstattes med grønt et stykke lenger opp i Grefsenveien, nemlig i «nye» Kjelsåsveien 114-116, hvor det samtidig blant annet skal bygges rundt 80 seniorleiligheter. Les mer om utbyggingen i Kjelsåsveien 114-116 her.

Grefsenplatået ligger inne i Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt 22. april 2009 som utvalgt opprustet som Torg- og møteplass.

Plassen ryddes

Planskisse av «nye» Grefsenplatået. Foto: ØSTRE LINJE ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS

Fra Plan- og bygningsetatens saksinnsyn står det om planområdet, som totalt er på 3638 kvadratmeter:

«Det vil være naturlig at en fremtidig utforming av plassen inkluderer
begge sider av Lyngåsveien, og at bebyggelsen utgjør en ytre ramme for torget. Plassen
ryddes for dagens rotete parkerings adferd, slik at ulike former for tortgliv kan finne
sted. Eksisterende butikker og næring bør få eksponert seg bedre ut mot plassen.»

LES OGSÅ: – Jeg har fylt 50 og opplever også drikkepress!

Parkering under kraftlinjen

«Festlige anledninger kan feires, og folk i området kan få anledning til å bringe brukte ting til torgs, og matprodusenter i regionen kan få et sted å omsette kortreist mat bare for å nevne noen bruksmuligheter.»

Om parkeringsplasser foreslås det at området under kraftlinjen med fordel kan benyttes til parkering. Skal at Grefsen torg blir fristilt.

LES OGSÅ: Slik ble ungdomsklubblederen fra vestkanten møtt av sine kollegaer i Oslo øst

Utfordringer

Parkering til det nye planlagte torget forslås her. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Det nevnes også utfordringer med prosjektet, blant annet et godt samarbeid mellom offentlig og privat grunneierskap. I tillegg til å få til en regulering av p-plasser der arealet til disse blir erstattet av nytt parkareale som bydel Nordre Aker har regulert på adresse Kjelsåsveien 114-116.

Dagens situasjon i området Grefsenplatået beskrives med stor trafikkbelastning og gjennomgangstrafikk. Mange skolebarn krysser veien, både til Kjelsås skole og Engebråten ungdomsskole.

Dagens Grefsenplatået - som etter planen skal gjennom en total makeover. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

LES OGSÅ: Skole vurderer mobilforbud også i friminuttene. – Helt useriøst, sier tidligere elev

– Uryddig mønster

– Det som oppfattes som torgområdet okkuperes av parkering og biltrafikk i et uryddig mønster, noe som forsterker preget av uoversiktelighet, og usikkerhet for barns og myke trafikanters ferdsel gjennom området.

Det står videre at det en gang etter påske vil foreligge en byggesak hvor detaljene for torget med videre vil være plassert. viktige avklaring er.

LES OGSÅ: Sangspirer på Morellen

Innsnevring av Grefsenveien

Oppstartsmøte neste igang for planlegging av nye Grefsenplatået som torg- og møteplass. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

  • Planens avgrensning - utvidelse av planområde ut over grense angitt i Kommunedelplanen for torg og møteplasser
  • Erstatningsareale - foreslått nytt parkeringsareale - rundt 500 kvadratmeter - under høyspent erstattes med ny-regulert parkareale - rundt 840 kvadratmeter - i Kjelsåsveien 114-116.
  • Justering av østre kjørebanekant Grefsenveien. Foreslått enhetlig og smalere

kjørebanebredde 6,5 meter langs del av Grefsenveien som passerer nye Grefsen torg og
planområdet

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse